Direttivi maħruġa mill-Isqfijiet biex titrażżan l-imxija tal-COVID-19

Mit-13 ta’ Ġunju 2020, il-knejjes fl‑Arċidjocesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex bdew jiċċelebraw mill-ġdid il-Quddies għall-pubbliku. B’konsultazzjoni mal‑Awtoritajiet tas‑Saħħa, l-Isqfijiet ħarġu numru ta’ direttivi rigward miżuri ta’ prevenzjoni ta’ tixrid tal‑imxija tal‑COVID‑19 waqt il-Quddies bil‑preżenza tal‑pubbliku. Dawn id-direttivi qed ikunu aġġornati biex jirriflettu tibdil fid-direttivi u linji gwida maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.

Id-direttivi tal-Isqfijiet (il-lista qed tiġi aġġornata regolarment):

2021:

2020:

It-talb li qed jixxandar kuljum fuq il-mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali:

TVM2 ixandar ukoll ripetizzjoni tal-Quddies mit-Tnejn sal-Ġimgħa fil-5:30pm.


Bħala miżura ta’ prekawzjoni li tħares is-saħħa u s-sigurtà tal-pubbliku u tal-impjegati, kull min għandu bżonn iżur l-uffiċċji tal-Kurja għandu jagħmel dan b’appuntament, filwaqt li jilbes maskra/visor fil-ħin li jkun fil-bini.

Għal aktar tagħrif wieħed jista’ iċempel fuq 25906238 mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn id-9am u l-4pm, jew jibgħat email fuq [email protected].

Flimkien nitolbu lil Alla għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal dawk kollha fil-bżonn.