KALENDARJU TAL-JIEM U TAĊ-ĊELEBRAZZJONIJIET DJOĊESANI GĦAS-SENA 2024

JUM FIS-SENA 2024JUM / ĊELEBRAZZJONI 
1 ta’ JannarJum il-Paċi
18 – 25 ta’ JannarĠimgħa ta’ Talb għall-Għaqda ta’ l-Insara
21 ta’ JannarIl-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla
28 ta’ JannarJum il-Lebrużi
2 ta’ FrarJum il-Ħajja Konsagrata
4 ta’ FrarJum il-Ħajja
11 ta’ FrarJum Dinji tal-Morda
14 ta’ FrarL-Erbgħa tal-Irmied
25 ta’ FrarBeata Adeodata Pisani
19 ta’ MarzuAnniversarju tal-Ħatra tal-QT il-Papa
21 ta’ MarzuAnniversarju tal-Ingress Solenni ta’ Mons Charles J Scicluna
22 ta’ MarzuJum id-Duluri
29 ta’ MarzuIl-Ġimgħa l-Kbira
31 ta’ MarzuL-Għid il-Kbir
7 ta’ AprilĦadd tal-Ħniena Divina
14 ta’ AprilJum il-Karità fi ħdan il-Ġimgħa tal-Karità
21 ta’ AprilJum il-Vokazzjonijiet
1 ta’ MejjuJum Il-Ħaddiem
9 ta’ MejjuSan Ġorġ Preca
12 ta’ MejjuJum l-Omm
12 ta’ MejjuJum Dinji tal-Mezzi tal-Komunikazzjoni Soċjali
15 ta’ MejjuJum Internazzjonali tal-Familji
19 ta’ MejjuJum l-Isem Imqaddes t’Alla 
14 ta’ ĠunjuJum Dinji tad-Donaturi tad-Demm
16 ta’ ĠunjuJum il-Missier
26 ta’ ĠunjuJum Dinji Kontra l-Abbuż u t-Traffikar tad-Droga
1 ta’ LuljuBeatu Nazju Falzon
28 ta’ LuljuJum in-Nanniet u l-Anzjani
4 ta’ AwwissuAnniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons Joseph Galea-Curmi
1 ta’ SettembruJum it-Talb għall-Kura tal-Ħolqien/Ftuħ tal-Istaġun tal-Ħolqien
15 ta’ SettembruJum l-Art Imqaddsa
29 ta’ SettembruJum il-Migranti u r-Refuġjati
1 ta’ OttubruJum Internazzjonali tal-Anzjani
4 ta’ OttubruGħeluq tal-Istaġun tal-Ħolqien
10 ta’ OttubruJum Dinji għas-Saħħa Mentali
13 ta’ OttubruJum it-Tagħlim Nisrani
20 ta’ OttubruĠurnata Missjunarja
27 ta’ OttubruJum il-Bibbja
17 ta’ NovembruJum il-Foqra
20 ta’ NovembruJum it-Tfal
21 – 22 ta’ NovembruAssemblea Djoċesana
24 ta’ NovembruJum iż-Żgħażagħ
24 ta’ NovembruAnniversarju tal-Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons Charles J Scicluna
24 ta’ NovembruKristu Re
1 ta’ DiċembruJum Dinji tal-Aids
1 ta’ DiċembruL-Avvent
3 ta’ DiċembruJum il-Persuni b’Diżabilità
5 ta’ DiċembruJum il-Volontarjat
25 ta’ DiċembruJum il-Milied