KNEJJES U KAPPELLI FEJN JISTGĦU JSIRU ŻWIĠIJIET F’MALTA

Nies bilqiegħda
Birkirkara
Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Elena
Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija
Santwarju Tal-Ħerba
Knisja ta’ Sant’Antnin (tal-Franġiskani)
Knisja tal-Kulleġġ ta’ San Alwiġi
Oratorju ta’ San Domenico Savio (MSSP)
Santwarju Santa Tereża tal-Bambin Ġesù

700 persuna
300 persuna
300 persuna
120 persuna
150 persuna
150 persuna
300 persuna
1,000 persuna
Birżebbuġa
Knisja Parrokkjali ta’ San Pietru fil-Ktajjen
Kappella ta’ San Ġorġ Martri
Kappella ta’ Bengħajsa

600 persuna
80 persuna
80 persuna
Bormla (Cospicua)
Knisja Parrokkjali tal-Immakkulata Kunċizzjoni
Knisja ta’ San Pawl
Knisja ta’ Santa Tereża

300 persuna
50 persuna
100 persuna
Burmarrad
Knisja Parrokkjali tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija

350 persuna
Fleur-De-Lys
Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu

250 persuna
Gwardamanġa
Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Fatima
Knisja tal-Madonna ta’ Loreto

300 persuna
200 persuna
Ħad-Dingli
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

350 persuna
Ħal Balzan
Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata
Kappella ta’ San Franġisk
Kappella tal-Bon Pastur (tar-Ragħaj it-Tajjeb)

300 persuna
80 persuna
80 persuna
Ħal Għargħur
Knisja Parrokkjali ta’ San Bartilmew
Knisja ta’ Santa Marija Assunta (taż-Żellieqa)
Knisja ta’ Santa Marija tal-Anġli (Baħar iċ-Ċagħaq)

350 persuna
90 persuna
250 persuna
Ħal Għaxaq
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija
Knisja ta’ Santu Kristu

350 persuna
100 persuna
Ħal Kirkop
Knisja Parrokkjali ta’ San Leonardu

170 persuna
Ħal Lija
Knisja Parrokkjali tas-Salvatur
Knisja tal-Madonna tal-Mirakli
Knisja l-Qadima tas-Salvatur
Knisja ta’ San Andrija

300 persuna
90 persuna
250 persuna
90 persuna
Ħal Luqa
Knisja Parrokkjali ta’ San Andrija

400 persuna
Ħal Qormi
Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ
Knisja Parrokkjali ta’ San Sebastjan
Knisja tal-Vitorja
Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan
Santwarju tal-Madonna tal-Ħlas

400 persuna
850 persuna
100 persuna
80 persuna
120 persuna
Ħal Safi
Knisja Parrokkjali tal-Konverżjoni ta’ San Pawl

250 persuna
Ħal Tarxien
Knisja Parrokkjali ta’ Marija Annunzjata
Knisja ta’ San Bartilmew Appostlu
Knisja ta’ San Nikola ta’ Tolentino (Agostinjani)
Knisja tal-Erwieħ

500 persuna
50 persuna
200 persuna
250 persuna
Ħ’Attard
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

200 persuna
Ħaż-Żabbar
Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Grazzja
Knisja ta’ Santa Marija tal-Indirizz
Knisja tas-Salib Imqaddes (Sant’Andrija)
Knisja tax-Xgħajra
Kappella ta’ San Ġakbu (Xgħajra)
Kappella ta’ San Nikola (Taż-Żonqor)

300 persuna
150 persuna
350 persuna
150 persuna
80 persuna
30 persuna
Ħaż-Żebbuġ
Knisja Parrokkjali ta’ San Filep ta’ Aġġira
Knisja tal-Madonna tad-Dawl
Knisja tal-Madonna tal-Grazzja
Knisja tal-Lunzjata
Knisja tal-Madonna tal-Anġli
Knisja tal-Viżitazzjoni (Wied Qirda)
Knisja ta’ Santa Marija (Ħal Muxi)
Kappella tal-Madonna tad-Duluri
Kappella tal-Qalb ta’ Ġesù

600 persuna
500 persuna
70 persuna
30 persuna
30 persuna
40 persuna
60 persuna
20 persuna
250 persuna
Il-Balluta
Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu
Kappella tal-Iskola Sacred Heart

850 persuna
220 persuna
Il-Belt Valletta
Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl Nawfragu
Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)
Knisja tal-Ġiżwiti Knisja tal-Madonna ta’ Liesse
Knisja tal-Ħarba tal-Familja Mqaddsa mill-Eġittu
Kappella ta’ Dar l-Emigrant
Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku
Knisja ta’ Santa Katerina tal-Italja
Knisja ta’ San Ġakbu
Knisja tal-Vitorja
Knisja ta’ San Franġisk
Knisja ta’ Santa Barbara
Knisja tal-Karmnu
Knisja ta’ Santa Marija Maddalena
Oratorju tas-Santissimu Sagrament
Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin
Knisja tal-Madonna tal-Pilar
Knisja ta’ Sant’ Anna fil-Forti Sant’Iermu

400 persuna
500 persuna
1,000 persuna
60 persuna
50 persuna
40 persuna
300 persuna
100 persuna
150 persuna
100 persuna
200 persuna
100 persuna
350 persuna
200 persuna
100 persuna
250 persuna
100 persuna
40 persuna
Il-Birgu (Vittoriosa)
Knisja Parrokkjali ta’ San Lawrenz

400 persuna
Il-Fgura
Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu

500 persuna
Il-Furjana
Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju
Knisja tas-Salib Imqaddes (Tal-Kapuċċini)
Il-Furjana Knisja Parrokkjali ta’ San Publiju
Knisja tas-Salib Imqaddes (Tal-Kapuċċini)

500 persuna
300 persuna
150 persuna
50 persuna
Il-Gudja
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija
Knisja tal-Madonna ta’ Loretu

280 persuna
50 persuna
Il-Gżira
Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu
Kappella tal-Kulleġġ Stella Maris (Tal-Freres

400 persuna
180 persuna
Il-Ħamrun
Knisja Parrokkjali ta’ San Gejtanu
Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni
Santwarju tal-Madonna tas-Samra
Knisja tad-Duluri
Knisja ta’ San Franġisk

780 persuna
350 persuna
80 persuna
80 persuna
200 persuna
Il-Kalkara
Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp
Knisja ta’ Santa Liberata (Tal-Kapuċċini)

400 persuna
100 persuna
Il-Manikata
Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp

250 persuna
Il-Marsa
Knisja Parrokkjali tat-Trinità Qaddisa
Knisja Parrokkjali ta’ Marija Reġina
Kappella ta’ Santa Marija ta’ Ċeppuna (Parroċċa Trinità Qaddisa)

360 persuna
300 persuna
25 persuna
Il-Mellieħa
Knisja Parrokkjali tat-Twelid tal-Verġni Marija
Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa
Kappella tal-Madonna tal-Fidwa (Selmun)

450 persuna
200 persuna
80 persuna
Il-Mosta
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija
Knisja tal-Isperanza
Oratorju tal-Qalb ta’ Ġesù
Kappella tas-Sagra Familja (Bidnija)
Ċentru Pastorali Marija Omm il-Knisja (Ta’ Mlit)

1,000 persuna
30 persuna
120 persuna
40 persuna
300 persuna
Il-Qawra – Buġibba
Knisja Parrokkjali ta’ San Franġisk ta’ Assisi
Knisja ta’ San Massimiljanu Kolbe (Buġibba)

800 persuna
200 persuna
Il-Qrendi
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija
Kappella Madonna tal-Ħniena
Kappella ta’ San Mattew (Tal-Maqluba)

250 persuna
100 persuna
100 persuna
In-Naxxar
Knisja Parrokkjali ta’ Marija Bambina
Santwarju tal-Ħniena Divina (San Pawl tat-Tarġa)
Knisja Familja Mqaddsa (Sgħajtar)
Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni
Knisja ta’ Santa Luċija
Kappella ta’ San Pawl tat-Tarġa

400 persuna
750 persuna
250 persuna
35 persuna
50 persuna
75 persuna
Ir-Rabat
Knisja Parrokkjali ta’ San Pawl
Knisja ta’ Sant’Agata
Knisja ta’ San Sebastjan
Knisja ta’ San Martin (Baħrija)
Knisja tal-Madonna tal-Għar (Tad-Dumnikani)
Knisja tal-Madonna tas-Saħħa (Tal-Franġiskani)
Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu)
Knisja tal-Lunzjata
Knisja tal-Kunċiżżjoni (Wied Gerżuma)
Knisja ta’ Santa Katerina (Tad-Daħla)
Ċentru Pastorali San Luqa (Nigret)

450 persuna
200 persuna
50 persuna
250 persuna
400 persuna
120 persuna
300 persuna
30 persuna
15 persuna
30 persuna
100 persuna
Is-Siġġiewi
Knisja Parrokkjali ta’ San Nikola
Knisja tal-Madonna tal-Providenza
Kappella tad-Dar tal-Providenza

600 persuna
60 persuna
150 persuna
Is-Swatar
Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ Preca

450 persuna
Iż-Żejtun
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katerina
Kappella ta’ Santa Katerina (San Girgor)
Knisja ta’ San Klement
Kappella tal-Madonna tal-Ħniena
L-Oratorju
Knisja ta’ Ġebel San Martin (Ċentru Parrokkjali)

600 persuna
300 persuna
80 persuna
200 persuna
100 persuna
160 persuna
Iż-Żurrieq
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Katerina
Knisja ta’ Santa Marija (Bubaqra)
Knisja tal-Kunċizzjoni (Nigret)
Knisja tal-Laboratorju tal-Paċi (Ħal Far)

400 persuna
200 persuna
50 persuna
100 persuna
L-Ibraġ
Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Omm il-Knisja

358 persuna
L-Iklin
Knisja Parrokkjali tal-Familja Mqaddsa

282 persuna
L-Imdina
Katidral ta’ San Pawl
Knisja tal-Madonna tal-Karmnu (Tal-Lunzjata)
Il-Monasteru San Pietru

400 persuna
100 persuna
100 persuna
L-Imġarr
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija
Kappella ta’ Sant’Anna (Iż-Żebbiegħ)
Knisja tal-Madonna ta’ Hodegitria (Binġemma)

550 persuna
300 persuna
25 persuna
L-Imqabba
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija

250 persuna
L-Imsida
Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp
Kappella ta’ San Tumas More (Tal-Università)
Knisja tal-Kunċizzjoni

500 persuna
100 persuna
50 persuna
L-Imtarfa
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Luċija
Kappella ta’ San Oswald

250 persuna
100 persuna
L-Isla (Senglea)
Knisja Parrokkjali ta’ Marija Bambina
Knisja ta’ San Filippu
Knisja ta’ San Ġiljan

400 persuna
100 persuna
20 persuna
Marsaxlokk
Santwarju tal-Madonna ta’ Pompej
Knisja tal-Madonna tas-Silġ

300 persuna
60 persuna
Pembroke
Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Rxoxt

300 persuna
Raħal Ġdid (Paola)
Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re
Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Lourdes
Knisja ta’ Sant’Antnin (Għajn Dwieli)
Kappella ta’ San Ubaldeska

1,100 persuna
300 persuna
300 persuna
120 persuna
San Ġiljan
Knisja Parrokkjali ta’ San Ġiljan
Knisja ta’ San Ġiljan ta’ Lapsi
Knisja tal-Bon Kunsill
Kappella tal-Kunċizzjoni
The Millennium Chapel
Knisja ta’ Sta Rita, Paceville

1,000 persuna
150 persuna
400 persuna
60 persuna
30 persuna
80 persuna
San Ġwann
Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Lourdes
Santwarju tal-Madonna tal-Minsija

500 persuna
100 persuna
San Pawl il-Baħar
Knisja Parrokkjali ta’ Marija Addolorata
Santwarju ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ (Tal-Gillieru)
Knisja tal-Madonna tal-Karmnu
Knisja ta’ San Ġużepp Ħaddiem (Tal-Franġiskani)
Kappella tal-Madonna tal-Abbandunati, il-Wardija

300 persuna
50 persuna
50 persuna
250 persuna
30 persuna
Santa Luċija
Knisja Parrokkjali ta’ San Piju X

450 persuna
Santa Venera
Knisja Parrokkjali ta’ Santa Venera
Knisja ta’ San Ġużepp
Knisja tal-Qalb ta’ Ġesù
Knisja il-Qadima ta’ Santa Venera

600 persuna
100 persuna
100 persuna
200 persuna
Tas-Sliema
Knisja Parrokkjali ta’ Stella Maris
Knisja Parrokkjali tal-Madonna tas-Sacro Cuor
Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor il-Kbir
Knisja Parrokkjali ta’ Ġesù Nazzarenu
Knisja ta’ St Patrick
Kappella tal-Madonna tal-Grazzja
Oratorju Salesjan

350 persuna
500 persuna
400 persuna
400 persuna
200 persuna
40 persuna
200 persuna
Ta’ Xbiex
Knisja Parrokkjali ta’ San Ġwann tas-Salib

300 persuna
Wied il-Għajn (Marsaskala)
Knisja Parrokkjali ta’ Sant’Anna
Knisja ta’ San Gejtanu
Knisja tal-Madonna tad-Dawl u Sant’Antnin
Knisja ta’ Sant’Antnin

400 persuna
30 persuna
20 persuna
30 persuna