Evanġelizzazzjoni

Delegat Episkopali Għall-Evanġelizzazzjoni

Dr Nadia Delicata

Imejl: [email protected]

Katekeżi

Rev. Dr Carl-Mario Sultana

Telefown: 22039409

Imejl: [email protected]

L-għan ewlieni tas-Segretarjat għall-Katekeżi huwa li jipprovdi viżjoni għall-katekeżi fil-parroċċi u t-tagħlim tar-Reliġjon Kattolika fl-iskejjel. Is-Segretarjat ma jipprovdix biss l-itinerarju għall-katekeżi u l-kurrikulu għat-tagħlim tar-Reliġjon fl-iskejjel, imma jara wkoll li dawn jiġu mħaddma sewwa. Għal din ir-raġuni s-Segretarjat joffri wkoll numru ta’ korsijiet ta’ formazzjoni u riżorsi għall-formazzjoni permanenti tal-katekisti u tal-għalliema tar-Reliġjon.

Liturġija

Rev. Dr Jesmond Manicaro

Telefown: 25906508

Imejl: [email protected]

Id-Delegat għal-Liturġija jgħin lill-Arċisqof fil-missjoni tiegħu bħala l-liturġista ewlieni tal-Knisja f’Malta u jgħin lill-parroċċi fil-pastorali liturġika u fl-interpretazzjoni tad-dritt liturġiku. Id-delegat jikkordina ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi djoċesani u jipprovdi għajnuna lill-operaturi pastorali għal ċelebrazzjonijiet liturġiċi awtentiċi.

Edukazzjoni Kattolika

Rev. Dr Charles Mallia

Telefown: 27790060

Imejl: [email protected]

Ir-rwol tad-Delegat għall-Edukazzjoni Kattolika hu li jikkordina l-ħidma fl-iskejjel tal-Knisja.