Evanġelizzazzjoni

Delegat Episkopali Għall-Evanġelizzazzjoni

Dr Nadia Delicata

Imejl

nadia.delicata@maltadiocese.org

Katekeżi

Rev. Dr Carl-Mario Sultana

Telefon

22039409

Imejl

delegat@katekezi.org

L-irwol tad-Delegat għall-Katekezi huwa li jikkordina l-katekeżi li ssir fil-parroċċi tal-Arcidjoċesi, kif ukoll it-Tagħlim tar-Reliġjon fl-iskejjel.

Liturġija

Rev. Dr Jesmond Manicaro

Telefon

25906508

Imejl

jesmond.manicaro@maltadiocese.org

Id-delegat għal-liturġija jgħin lill-Arċisqof fil-missjoni tiegħu bħala l-liturġista ewlieni tal-Knisja f’Malta u jgħin lill-parroċċi fil-pastorali liturġika u fl-interpretazzjoni tad-dritt liturġiku. Id-delegat jikkordina ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi djoċesani u jipprovdi għajnuna lill-operaturi pastorali għal ċelebrazzjonijiet liturġiċi awtentiċi.

Edukazzjoni Kattolika

Rev. Dr Charles Mallia

Telefon

27790060

Imejl

charles.mallia@maltadiocese.org

Ir-rwol tad-Delegat għal Edukazzjoni Kattolika hu li jikkordina l-ħidma fl-Iskejjel tal-Knisja.