Evanġelizzazzjoni

Delegat Episkopali Għall-Evanġelizzazzjoni

Prof. Nadia Delicata

Imejl: [email protected]

Katekeżi Tul il-Ħajja

Rev. Dr David Torpiano

Telefown: 22039409

Imejl: [email protected]

Il-Ministeru għall-Katekeżi Tul il-Ħajja fi ħdan l-Arċidjoċesi ta’ Malta jikkoordina l-aspetti varji tal-formazzjoni kateketika tal-Insara, b’mod partikolari tal-familji Kattoliċi fid-diversi stadji tal-ħajja tagħhom. Jikkoordina l-websites beKIDS u beHOLD.

Liturġija

Rev. Dr Jesmond Manicaro

Telefown: 25906508

Imejl: [email protected]

Id-Delegat għal-Liturġija jgħin lill-Arċisqof fil-missjoni tiegħu bħala l-liturġista ewlieni tal-Knisja f’Malta u jgħin lill-parroċċi fil-pastorali liturġika u fl-interpretazzjoni tad-dritt liturġiku. Id-delegat jikkordina ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi djoċesani u jipprovdi għajnuna lill-operaturi pastorali għal ċelebrazzjonijiet liturġiċi awtentiċi.

Edukazzjoni Kattolika

Rev. Dr Charles Mallia

Telefown: 27790060

Imejl: [email protected]

Ir-rwol tad-Delegat għall-Edukazzjoni Kattolika hu li jikkordina l-ħidma fl-iskejjel tal-Knisja.