Lajċi

Delegat Episkopali għal-Lajċi

Joe Farrugia

Telefon

25906510

Imejl

lajci@maltadiocese.org

L-irwol prinċipali tad-Delegat Episkopali għall-Lajċi huwa li janima u jikkordina l-ħidma tal-entitajiet attivi fil-qasam tas-Segretarjat u, waqt li jirrispetta l-awonomija xierqa tagħhom, jara li din il-ħidma tiġi dejjem il-quddiem.

Malta Catholic Youth Network (MCYN)

Benjamin Flores Martin

Telefon

25906505

Imejl

benjamin.flores-martin@maltadiocese.org

L-irwol prinċipali tad-Delegat għaż-Żgħażagħ huwa li jikkordina u jsostni ix-xogħol li jsir maż-żgħażagħ fid-Djoċesi filwaqt li jżomnm djalogu miftuħ mas-soċjetà“ sekulari. Agħfas hawn għal iktar informazzjoni. 

Kummissjoni Djoċesana Tfal

Sr Anna Sammut

Telefon

21487282

Mowbajl

99846310

Imejl

anna.sammut@maltadiocese.org

info.kdt@maltadiocese.org

L-irwol tad-delegata għat-tfal hu li tieħu ħsieb il-formazzjoni spiritwali, soċjali u umana tal-Kummissjoni afdata lilha. Dan isir permezz ta’ laqgħat darba fix-xahar kif ukoll ‘live-ins’, ta’ l-inqas tliet darbiet fis-sena.

Hu fir-responsabbiltà tad-delegata li t-tfal imsemmija jiġu mħarrġa biex isemmgħu leħinhom fil-Knisja u ‘l quddiem ikunu ‘leaders’ responsabbli fi ħdan il-Knisja.

Moviment ta’ Kana

President

Dr Arthur Galea Salomone

Telefon

22039300/315

Mowbajl

99420522

Imejl

ArthurGaleaSalomone@fincotrust.com

Ir-rwol tal-President hu li jmexxi l-Moviment ta’ Kana li jaħdem fil-pastorali tal-familja. Il-Moviment Kana jħejji lill-għarajjes għas-Sagrament taż-Żwieġ, jakkumpanja lill-familji fil-mixja tagħhom, joffri servizzi ta’ counselling u jgħin permezz ta’ numru ta’ support groups.

Delegat

Mons. Charles Attard

Telefon

22039317/315

Mowbajl

99891907

Imejl

director@canamovement.org

L-irwol tad-Delegat huwa li jikkordina l-pastorali tal-familja fil-parroċċi ta’ Malta. Dan isir l-aktar bit-twaqqif tal-Kummissjoni Familja f’kull parroċċa kif ukoll billi taħdem mill-qrib ma’ aġenziji oħrajn li jaħdmu b’risq il-familja.

Relazzjoni mal-Għaqdiet u Movimenti (FORUM)

Ms Anna Pace

Telefon

21242512

Imejl

anna.pace97@gmail.com

L-irwol prinċipali tal-FORUM huwa li joffri post fejn l-għaqdiet, movimenti u komunitajiet kattoliċi tal-lajċi jiltaqgħu, jgħinu lil xulxin u jippjanaw il-ħidma tagħhom flimkien fi spirtu ta’ komunjoni, djalogu u solidarjetà.

Kummissjoni Għall-Ħarsien tal-Valuri fl-Isport

President u Delegat

Sur David Azzopardi

Telefon

25906510

Imejl

info.kds@maltadiocese.org