Lajċi

Delegat Episkopali għal-Lajċi

Joe Farrugia

Tel: 25906520

Email: [email protected]

L-irwol prinċipali tad-Delegat Episkopali għal-Lajċi huwa li janima u jikkordina l-ħidma tal-entitajiet attivi fil-qasam tas-Segretarjat u, waqt li jirrispetta l-awonomija xierqa tagħhom, jara li din il-ħidma tiġi dejjem il-quddiem.

Malta Catholic Youth Network (MCYN)

Benjamin Flores Martin

Tel: 25906505

Email: [email protected]

L-irwol prinċipali tad-Delegat għaż-Żgħażagħ huwa li jikkordina u jsostni ix-xogħol li jsir maż-żgħażagħ fid-Djoċesi filwaqt li jżomnm djalogu miftuħ mas-soċjetà sekulari. Agħfas hawn għal iktar informazzjoni. 

Kummissjoni Djoċesana Tfal

Sr Anna Sammut

Tel: 21487282

Mob: 99846310

Email: [email protected] jew [email protected]

L-irwol tad-Delegat għat-Tfal hu li tieħu ħsieb il-formazzjoni spiritwali, soċjali u umana tal-kummissjoni afdata lilha. Dan isir permezz ta’ laqgħat darba fix-xahar kif ukoll live-ins, tal-inqas tliet darbiet fis-sena. Hu fir-responsabbiltà tad-delegat li t-tfal imsemmija jiġu mħarrġa biex isemmgħu leħinhom fil-Knisja u ‘l quddiem ikunu mexxejja responsabbli fi ħdan il-Knisja.

Moviment ta’ Kana

Mons. Charles Attard, Delegat

Tel: 22238000

Mob: 99891907

Email: [email protected]

L-irwol tad-Delegat huwa li jikkordina l-pastorali tal-familja fil-parroċċi ta’ Malta. Dan isir l-aktar bit-twaqqif tal-Kummissjoni Familja f’kull parroċċa kif ukoll billi taħdem mill-qrib ma’ aġenziji oħrajn li jaħdmu b’risq il-familja.

Dr Joe Cassar, President

Tel: 22238000

Mob: 79300759

Email: [email protected]

Ir-rwol tal-president hu li jmexxi l-Moviment ta’ Kana li jaħdem fil-pastorali tal-familja. Il-Moviment Kana jħejji lill-għarajjes għas-sagrament taż-żwieġ, jakkumpanja lill-familji fil-mixja tagħhom, joffri servizzi ta’ counselling u jgħin permezz ta’ numru ta’ support groups.

Relazzjoni mal-Għaqdiet u Movimenti (FORUM)

Angèle Cassar

Email: [email protected]

L-irwol prinċipali tal-FORUM huwa li joffri post fejn l-għaqdiet, movimenti u komunitajiet kattoliċi tal-lajċi jiltaqgħu, jgħinu lil xulxin u jippjanaw il-ħidma tagħhom flimkien fi spirtu ta’ komunjoni, djalogu u solidarjetà.

Kummissjoni Djoċesana Sport

Karl Cortis, Delegat u President

Tel: 25906509

Email: [email protected]