Is-Sorijiet ta’ St. Joseph

 • Is-Sorijiet ta’ St. Joseph

 • Is-Sorijiet ta’ St. Joseph ilhom Malta mill-1842. S. Emilja de Vialar li waqqfet il-kongregazzjoni hija u sejra l-Alġier rat l-għarqa hawn Malta u f’dan hi rat l-id ta’ Alla: kriet dar fil-Birgu u fetħet skola hemm, l-ewwel skola tas-sorijiet f’pajjiŻna; ftit wara lis-sorijiet fdawlhom il-Konservatorju ta’ Bormla biex jieħdu ħsieb l-orfni tal-Kottonera. Illum għandhom erba’ skejjel f’Malta.
  324, Rue D’ Argens GŻira GZR 1363 – Tel 21311135;
  Fax: 21332213 ;
  Email: [email protected]
  St. Joseph Convent, Dun Gorg Preca Street, Blata l-Bajda HMR 1603; Tel: 21236100; 21221734;
  Fax: 21226490;
  Email: [email protected]
  Fatima Hostel, 65, Triq il-Kbira, Sliema SLM 1541
  Tel: 21330638;
  Fax: 21313066;
  Email: [email protected]
  Dar Sagra Familja. Misrah il-Madonna Medjatrici, Zabbar ZBR 1034 ; Tel: 21825387; 21660793;
  Email: [email protected]
  Sisters of St. Joseph, Triq San Pietru, Sliema, SLM 1531; Tel: 21322470, 21334879
  Fax: 21345629, 21333939;
  Email:[email protected]
  St. Joseph Convent, 67, Zabbar Road, Paola PLA 1012;
  Tel: 2169 4085;
  Fax: 2180 4635;
  Email: [email protected]; [email protected]
  St. Joseph Convent, Pjazza San Duminku Rabat RBT 2523 Tel: 21454171; 21459275;
  Fax: 21451918
  Email: [email protected]; [email protected]
  St Joseph Retreat House, Triq il-Buskett, Rabat RBT 2523;