Is-Sorijiet tas-Sacred Heart

 • Is-Sorijiet tas-Sacred Heart

 • Is-Sorijiet tas-Sacred Heart ġew Malta fl-1903, wara li l-Gvern FranċiŻ ta’ dak iŻ-Żmien ikkonfiskalhom il-kunventi u l-iskejjel li kellhom; ġew seba’ sorijiet minn ħames pajjizi differenti, u laqgħuhom għandhom is-sorijiet tal-Blue Sisters. Imbagħad marru joqogħdu f’ Villa Portelli, Tas-Sliema, fejn f’ Ottubru ta’ l-istess sena fetħu skola u r-Rosary School. Erba’ snin wara marru f’ bini ġdid f’ San Ġiljan. Fis-sena 1944 bdew it- “Training College’’ għall-għalliema nisa f’ San Ġiljan. Dan fis-sena 1954 infetah bħala l-Mater Admirabilis College f’ Tal-Virtu’ . Meta dan kellu jagħlaq, il-bini xi sena wara laqa’ fih is-Seminarju. Illum is-sorijiet ghandhom ħames komunitajiet f’ Malta.
  Society of the Sacred Heart, 115, Triq il-Miratur, Floriana, FRN 1109;  Tel: 2122 8021;
  Email: [email protected]
  Sr. Scicluna Marie (Superjura Distrettwali); Tel: 2122 8014;
  Society of the Sacred Heart, St Julian’s Community, Triq il-Qalb Imqaddsa, St. Julian’ s. STJ 1435; Tel. 2134 0832 ;
  Email: [email protected]
  Society of the Sacred Heart, Tal-Virtu’, Rabat RBT 2604; Tel. 2145 4131; 2145 0538
  Email: [email protected]
  Society of the Sacred Heart, “Il-Kenn”, 76, Triq Sant’ Anġlu, Ûejtun ZTN 3043; Tel. 2169 4280
  Email: [email protected]