Sorijiet Dorotej

 • Sorijiet Dorotej

 • Kunvent tas-Sorijiet Dorotej,

  Triq Alessandro Curmy,Tal-Virtu’, Rabat, RBT 2650 –
  Tel. 2145 4429; Email: [email protected]

 • Kunvent tas-Sorijiet Dorotej,

  Triq S. Rokku, Mdina MDN 1120 – Tel. 2145 1008,
  Fax: 2145 4141

 • Kunvent tas-Sorijiet Dorotej,

  Triq Mons. De Piro, Sliema SLM 2030 – Tel. 2131 3465,
  Fax: 2134 2068

 • Dar Santa Paola Frassinetti,

  Mdina Road, Ûebbuġ, ÛBĠ 9013 – Tel. 2146 6175, Tel/Fax: 2146 6182;
  Email: [email protected]

 • Id-Dorotej ġew Malta fl-1911, wara li fi Żmien ta’ persekuzjoni ġew imkeċċija mill-Portugall, u fetħu l-kunvent tagħhom fl-Imdina fejn Mons. Alfredo Mifsud, li kellu ħutu li studjaw għand id-Dorotej f’ Ruma, u oħtu Elena daħlet soru Doroteja, tahom id-dar li kellu l-Imdina, u li fiha, mill-1921, kellhom l-iskola sekondarja li ġiet trasferita fil-kumpless il-ġdid tagħhom f’ ĦaŻ-Żebbuġ f’ Settembru tal-1998. Is-sorijiet fetħu wkoll skola primarija t’ Tas-Sliema fl-1958. Mis-sena 1978 l-iskola primarja li kellhom l-Imdina ħaduha f’ tal-Virtu’ u damet hemm sal-1997, sakemm ġiet trasferita fil-kumpless il-ġdid f’ ĦaŻ-Żebbuġ f’ Settembru tal-1997.