Sorijiet Karmelitani Missjunarji Ta’ Santa Tereza Tal-Bambin Ġesu’

  • Sorijiet Karmelitani Missjunarji Ta’ Santa Tereza Tal-Bambin Ġesu’

  • Is-sorijiet Karmelitani fl-1957 ġew Għawdex u llum għandhom Żewġt idjar, waħda r-Rabat u l-oħra Ker‘em.
    Carmelite Sisters, Triq Dr. Anton Calleja, Kerċem KCM 1110, Gozo (Skola Primarja); Tel. 2155 6347 ; 2156 5650
    Dar għall-Anzjani, Carmelite Sisters, 3, It-Telgħa tal-Belt, Victoria VCT 1802, Għawdex – Tel. 2155 6469.