Sorijiet Missjunarji Ta’ Ġesu’ Nazzarenu

  • Sorijiet Missjunarji Ta’ Ġesu’ Nazzarenu

  • Is-Sorijiet Missjunarji ta’ Ġesu’ Nazzarenu waqqfithom is-Sinjorina ĠuŻeppina Curmi, mara twajba mill-Belt li kienet toqgħod iŻ-Żejtun. Kienet tieħdu ħsieb it-tfal orfni fid-dar fiŻ-Żejtun, li wara saret l-Istitut Ġesu’ NaŻarenu. Il-Kongregazzjoni rċeviet l-approvazzjoni ta’ l-Isqof fl-1934. Illum is-Sorjiet Missjunarji ta’ Ġesu’ NaŻarenu jieħdu ħsieb it-tfal, tfajliet u anzjani fl-Istitut Ġesu’ NaŻarenu, fiŻ-Zejtun, Bikirkara, Marsaxlokk u l-Canada.

    The Motherhouse, Triq l-Isqof Emm. Galea, Ûejtun ZTN 3349 -Tel. 2169 3420

    Istitut Ġesu’ Nazzarenu, 105 Triq San Girgor, Ûejtun ZTN 1038 – Tel. 2167 4498

    St. Francis de Paule Home, Triq l-Imsida, Birkirkara BKR 2013 – Tel. 2144 2236

    94, Domus Mariae Convent, Xatt is-Sajjieda, Marsaxlokk, MXK 1304 – Tel. 2165 1291