Sorijiet tal-Bon Pastur

 • Sorijiet tal-Bon Pastur

 • Is-sorijiet tal-Bon Pastur ġew Malta meta kienet għadha ħajja l-fundatriċi tagħhom S. Ewfrasja Pelletier fl-1858. Għall-ewwel kellhom skola f’ Ħal Lija, iŻda meta mbagħad marru f’ ħal Balzan, fl-1868, ma Żammewx l-iskola imma ntefgħu kollhom kemm huma f’ ħidma ta’ ħniena u għajnuna ma’ xebbiet u ommijiet imġarrbin, ħidma li diġa’ kienu bdew jagħmlu Ħal Lija. Illum għandhom Żewġt idjar u l-kunvent f’ Ħal Balzan u dar fil-Mosta. Fid-djar f’ Ħal Balzan isibu kenn in-nisa msawta u wliedhom, kif ukoll refuġjati, uħud minnhom bil-familja.

  ​“Ir-Ragħaj Tiegħi’’ , Community, 22, Triq Idmejda, Balzan BZN 1522;
  Tel. 2148 8438
  Fax: 2148 4534
  Email:   [email protected]
  Good Shepherd Convent, 26, Triq Idmejda, Balzan BZN 1522
  Tel. 2144 2546, 2144 6410
  Dar St. Euphrasia, Triq Ġwanni XXIII, Mosta, MST 1123;
  Tel. 2141 1679, 2143 3864
  Unit Leader: 75 “Sacred Heart’’, Idmejda Street, Balzan BZN 1522;
  Tel./Fax: 2148 4534; 2144 0792
  Email: [email protected]