Dumnikani (O.P.)

 • Dumnikani 

  Ufficcju tal- Provincjal:

  Kunvent S. Marija tol- Ghar, Rabat, RBT 2521;

  email:

  [email protected]

  Website:

  www.opmalta.org

  Birgu:

  Triq il-Min l-kbira, BRG 1024;

  Website:

  www.stdominic-vittoriosa.com

  Valletta:

  Triq San Duminku, Valletta VLT 1603;

  Website:

  www.sanduminku.com

  Gwardamangia:

  49, Triq Santa Mon ika, Gwardamangia PTA 3133;

  Website:

  www.fatimaop.webs.com

  Valletta:

  Kullegg San Albert il Kbir, 153-160, Triq l-Ifran, Valletta VLT 1457;

  Tel:

  21225708;21231324;

  Fax:

  21241213

  Email;

  [email protected];

  Website;

  www.stalbert.edu.mt

 • Kunvent tal-Madonna tal-Ghar,

  Misrah San Duminku, Rabat RBT 2521 – Tel. 21454201, 21454592, 21459760;
  Fax: 21450503

 • Kunvent tal-Lunzjata,

  il-Birgu – Tel. 21825198;
  Fax: 21807040

 • Kunvent ta’ S. Marija tal-Porto Salvo,

  Valletta VLT 1176 – Tel. 21234079;
  Fax: 21248253

 • Kunvent ta’ Gesu Nazzarenu,

  Triq ix-Xatt ta’ Tigne’, Sliema, SLM 3010 – Tel. 21331096; 21336770; 21318028;
  Fax. 21316191

 • Kunvent tal-Madonna ta’ Fatima,

  Gwardamangia PTA 1114 – Tel. 21233620; 21230194;
  Fax: 21233947

  St. Albert The Great College, Valletta

  Tel: 2123 1324; 2122v5708

 • L-ewwel Kunvent tad-Dumnikani f’ Malta twaqqaf madwar is-sena 1450, qrib għar fir-Rabat fejn, kif jingħad, il-Madonna kienet dehret lil wieħed kaċċtur; għalhekk il-Kunvent imsemmi beda jissejjaħ u għadu magħruf sa llum bl-isem ta’ Kunvent tal-Madonna tal-Għar. Fl-1528 id-Dumnikani fetħu l-Kunvent tal-Lunżjata fil-Birgu; u fl-1569 fetħu l-Kunvent tal-Portu Salvu fil-Belt, Valletta, li kienet għadha kemm bdiet tinbena. Fl-1838 dawn it-tliet Kunventi nfirdu mill-Provincja ta’ Sqallija u twaqqfu bħala Provinċja ta’ San Piju V. Aktar tard imbagħad żdiedu żewġ Kunventi oħra: fl-1909 il-Kunvent tan-Nazzarenu f’ Tas-Sliema; fl-1945 dak tal-Madonna ta’ Fatima fi Gwardamanġa; fl-1948 Flores College, il-Belt, għadda f’ idejn id-Dumnikani li tawh l-isem ta’ St. Albert the Great College.