Dumnikani (O.P.)

 • Dumnikani

  Uffiċċju tal-Provinċjal:

  Kunvent S. Marija tal-Għar, ir-Rabat, RBT 2521

  Email: [email protected]

  Website: www.opmalta.org

  Birgu:

  Triq il-Mina l-Kbira, il-Birgu BRG 1024

  Website: www.opbirgu.org

  Il-Belt Valletta:

  Triq San Duminku, il-Belt Valletta VLT 1603

  Gwardamangia:

  49, Triq Santa Monika, Gwardamangia PTA 3133

  Website: www.fatimaop.webs.com

  Il-Belt Valletta:

  Kulleġġ San Albert il-Kbir, 153-160, Triq l-Ifran, il-Belt Valletta VLT 1457

  Tel: 21225708, 21231324

  Fax: 21241213

  Email: [email protected]

  Website: www.stalbert.edu.mt

 • Kunvent tal-Madonna tal-Għar

  Misraħ San Duminku, ir-Rabat RBT 2521

  Tel: 21454201, 21454592, 21459760

  Fax: 21450503

 • Kunvent tal-Lunzjata

  Triq il-Mina l-Kbira, il-Birgu BRG 1024

  Tel: 21825198

  Fax: 21807040

 • Kunvent ta’ Sidtna Marija tal-Porto Salvo

  Valletta VLT 1176

  Tel: 21234079

  Fax: 21248253

 • Kunvent ta’ Ġesù Nazzarenu

  Triq ix-Xatt ta’ Tigne’, Sliema, SLM 3010

  Tel: 21331096, 21336770, 21318028

  Fax: 21316191

 • Kunvent tal-Madonna ta’ Fatima

  Gwardamangia PTA 1114

  Tel: 21233620; 21230194

  Fax: 21233947

  Kulleġġ San Albert il-Kbir, il-Belt Valletta

  Tel: 21231324, 21225708

 • L-ewwel Kunvent tad-Dumnikani f’Malta twaqqaf madwar is-sena 1450, qrib għar fir-Rabat fejn, kif jingħad, il-Madonna kienet dehret lil wieħed kaċċatur. Għalhekk il-Kunvent imsemmi beda jissejjaħ u għadu magħruf sal-lum bl-isem ta’ Kunvent tal-Madonna tal-Għar. Fl-1528, id-Dumnikani fetħu l-Kunvent tal-Lunzjata fil-Birgu u fl-1569 fetħu l-Kunvent tal-Portu Salvu fil-Belt, Valletta li kienet għadha kemm bdiet tinbena. Fl-1838, dawn it-tliet Kunventi nfirdu mill-Provinċja ta’ Sqallija u twaqqfu bħala Provinċja ta’ San Piju V. Aktar tard imbagħad żdiedu tlitt Kunventi oħra: fl-1909 il-Kunvent tan-Nazzarenu f’Tas-Sliema,  fl-1945 dak tal-Madonna ta’ Fatima fi Gwardamangia, u fl-1948 Flores College, il-Belt, għadda f’idejn id-Dumnikani li tawh l-isem ta’ Kulleġġ San Albert il-Kbir.