Franġiskani Konventwali (O.F.M. Conv.)

II-Franġiskani Konventwali ġew Malta xi żmien qabel l-1347. Kellhom l-ewwel kunvent u knisja tagħhom ħdejn l-Isptar San Franġisk li aktar tard issejjaħ Santu Spirtu. Għall-ħabta tas-sena 1500 fetħu l-kunvent ta’ Għawdex u fl-1596 dak tal-Belt. Fl-1906 bnew il-kunvent ta’ San Pawl il-Baħar u aktar tard il-kunventi ta’ Birkirkara, ta’ Burmarrad u l-Qawra.

Birkirkara – Kunvent San Frangisk,

Triq l-Imsida, Birkirkara BKR 2016 – tel: 2144.1928;

fax: 214.3458; Studenti tel: 2144.6479;

Burmarrad – Kunvent San Frangisk,

Parrocca Qalb bla Tebgha ta’ Marija, Triq Burmarrad, Burmarrad, SPB 9065 – tel: 2157.3045;

fax: 2157.8118;

email: [email protected]

Qawra- Buġibba – Kunvent San Frangisk,

Parrocca San Frangisk ta’ Assisi, Triq Anetto Caruana, Qawra, SPB 1211; Tel: 2157.7088, 2157.7089.

Knisja San Massimiljan Marija Kolbe, Triq San Xmun, Bugibba, SPB 2572; Tel: 2157.3619

Rabat – Kunvent San Frangisk,

Triq San Frangisk, Rabat, RBT1061.tel: 2145.4225, 2145.6946.

San Pawl Il-Baħar – Kunvent San Frangisk,

Parrocca Marija Addolorata, 35 Triq it-Torri, San Pawl il-Bahar SPB 3340 – Tel: 2157 9267;

Kappillan 2157 9266;

Email: [email protected];

Valletta – Kunvent San Frangisk,

Triq ir-Repubblika, Valletta VLT 1110; Tel: 2123 4019; 2124 8623;

Fax: 2123 8329;

Email: [email protected];

Website: www.sanfrangisk.com

Kurja Provincjali:

Tel: 2124.1167; Fax: 2122.3556: Mob 99865668;

Email: [email protected];

Website: [email protected]

Għawdex – Kunvent San Frangisk,

Pjazza San Frangisk, Rabat – Ghawdex VCT 1334; Tel: 2155 6089;

Fax: 2156 2528;

Centru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ZAK)

Triq S. Sommier, Birkirkara BKR 4611 – Tel: 2149 8343;

Fax: 2144 3458;

Email: [email protected];

Website: www.cakmalta.org

Centru Hidma Sejha Frangiskana

Kunvent San Frangisk, Triq l-Imsida, Birkirkara BKR 2016 – Tel: 21446479;

Dar ta’ Talb u Irtiri “Rivotoro”

Triq S. Sommier, Birkirkara BKR 4611 – Tel: 2149 8343;

Fax: 2144 3458;

Email: [email protected]

Ufficcju Missjunarju Frangiskan

Franciscan Conventual Missions Foundation (VO/2240)

St Francis Friary 35 Tower Road – St. Paul’s Bay SPB3340

Email: [email protected]