Ġizwiti(S.J.)

Il-Ġiżwiti l-ewwel li ġew Malta kien fl-1592, mibgħutin mill-Papa stess biex jiftħu Kulleġġ ta’ l-istudji li bħal kulleġġi oħra b’awtorita’ pontifiċja kellu s-setgħa jagħti gradi akkademiċi. Wara li l-Ġiżwiti tkeċċew mill-Granmastru Pinto fl-1768, il-Kulleġġ sar l-Universita’ ~ivili li bil-mod żviluppat fl-Universita’ ta’ Malta. Il-Ġiżwiti reġgħu ġew Malta fl-1845, mibgħutin din id-darba wkoll mill-Papa biex jiftħu kulleġġ il-Belt Valletta, iżda l-ħsieb ma rnexxiex. Fl-1860 ġew ħafna Ġizwiti Taljani, imkeċċjin minn Palermo, u l-isqof ta’ Għawdex fdalhom f’idejhom is-Seminarju; fl-1877 il-Ġiżwiti Ingliżi fetħu kulleġġ f’San Ġiljan, iżda dan għalaq fl-1906. Sena wara l-Ġiżwiti Sqallin ħallew is-Seminarju ta’ Għawdex u fetħu – b’ordni tal-Papa San Piju X – il-Kulleġġ ta’ San Alwiġi f’Birkirkara. Mill-1945 ’l hawn il-Ġiżwiti bnew novizzjat fin-Naxxar, dar ta’ l-irtiri fil-Mosta u fetħu residenzi fil-Floriana, l-Isla, il-Belt Valletta, l-Imsida u ż-|ejtun, waqt li ngħatat f’idejhom Dar Manresa, ir-Rabat t’Għawdex, biex jieħdu ħsiebha bħala dar ta’ l-irtiri. Fiż-|ejtun huma jmexxu wkoll l-Istitut Paulo Freire, inawgurat fl-1999, waqt li f’Tas-Sliema għadhom jieħdu ħsieb il-Knisja ta’ Sant’Injazju – li kienet tifforma parti mill-kulleġġ l-antik f’San Ġiljan.  L-oqsma ewlenija ta’ l-appostolat tal-Kumpanija ta’ Gesu’ f’Malta huma l-appostolat intellettwali u Universitarju, l-edukazzjoni sekondarja, lispiritwalita’ Injazjana, l-appostolat soċjali, Il-Pastorali tal-Vokazzjonijiet, l-Appostolat maż-żgħazagħ u il-Lajċi u l-Kollaboraturi.

Uffiċċju tal-Provinċjal

78 Triq il-Markiż Scicluna, Naxxar NXR 2067 – Tel. 2141 2606;
Fax 2143 4508;
Imejl: [email protected].
Website:  www.jesuit.org.mt

Kulleġġ San Alwiġi

70 Triq il-Ferrovija l-Qadima, Birkirkara BKR 1610.
Komunita’: Tel. 22793000
Fax: 22795795;
Imejl: [email protected]
Kulleġġ: Taqsima Sekondarja: Tel: 2144 0325/6;
Fax: 2144 2146;
Imejl: [email protected]
Sixth Form: Tel & Fax: 2144 1583;
Imejl:  [email protected]
Sports Complex: Tel: 2144 1502
Fax: 2144 2146;
Imejl:  [email protected]
Jesuit Refugee Service: Tel: 2144 2751;
Imejl:  [email protected]

Dar Sarria

1 Pjazza Emmanuel Tonna, Floriana FRN 1481 – Tel. 2124 7116;
Fax: 2123 5818.

Mount St Joseph Retreat House

Tarġa Gap, Mosta MST 9072 – Tel. 2141 6916
Imejl:  [email protected]
Website:www.mtsjoseph.org; www.cismalta.org/mtsjoseph.htm

Dar Manwel Magri

Triq Carmelo Zammit, Msida MSD 2020 – Tel. 2134 4349 ;
Fax: 2131 0564;
Imejl:  [email protected]
Chaplaincy: Tel. 2340 2341, 21332207

Dar Loyola

38 Triq il-Markiż Scicluna, Naxxar NXR 2069 – Tel. 2141 0348/9, 21424156;
Fax: 2141 3904

St. Ignatius Church

Triq il-Kulleġġ l-Antik, Sliema SLM 1376 – Tel. 2131 6555

Dar Pedro Arrupe

7 Sqaq San Adeodato, Zejtun ZTN 3072 – Tel. 2167 7841;
Fax: 2180 1387;
Imejl:  [email protected]

Dar Manresa

Triq Santa Dminka, Victoria VCT 9037 –   Tel. 2155 6635;
Fax: 2155 9314;
Imejl:  [email protected]