Karmelitani Skalzi (O.C.D.)

Il-Karmelitani Skalzi jew Tereżjani waqqfu l-ewwel kunvent tagħhom f’ Bormla fl-1626, u kellhom jgħaddu 250 sena qabel fetħu kunvent ieħor, dak ta’ Birkirkara fl-1896; fl-1933 ħadu f’ idejhom il-knisja tal-Madonna tas-Silġ f’ Marsaxlokk u fl-1948 fetħu kunvent ieħor f’ Ta’ Xbiex.

Tel: 2144 2858; Fax: 2144 5356

Kunvent Santa Tereża,

Bormla BML 1271 – Tel: 2182 6111;

Fax: 2180 4193

Kunvent Madonna Tas-Silġ,

M’ Xlokk MXK 1147 – Tel: 2165 1268;

Fax: 2165 0054

Kunvent San Ġwann tas-Salib,

Ta’ Xbiex XBX 1015 – Tel: 2133 2280, 2131 7001;

Fax: 2133 2796