Soċċjeta’ Missjunarja Ta’ San Pawl (MSSP)

 • Soċċjeta’ Missjunarja Ta’ San Pawl (MSSP)

 • The Motherhouse,

  St. Agatha, Rabat, RBT 2020 – Tel: 2145 9222, 2145 4813, 2145 4503;
  Fax: 2145 0196
  Email: [email protected]

 • Novizzjat “Davos”,

  St Agatha, Rabat, RBT 2020 – Tel. 2145 6926
  Email: [email protected]

 • Kullegg Missjunarju ta’ San Pawl (SPMC),

  Triq Emanuele Vitale, Rabat RBT 2020 – Tel: 2145 9536;
  Fax: 2145 3410
  Email:[email protected]

 • Oratorju S. Domenico Savio,

  Triq S. Giljan, B’Kara. BKR 2806 – Tel: 2144 1917;
  Fax 2144 0927;
  Email: [email protected]

 • Dar ta’ San Guzepp,

  High Road, Sta. Venera SVR 1010 – Tel: 2124 5046; 2123 1252;
  Fax: 2149 1360
  E-mail: [email protected]

 • Centru Animazzjoni Missjunarja,

  c/o Dar ta’ San Guzepp, Triq il-Kbira, Sta. Venera SVR 1010 – Tel: 2144 6435;
  Fax: 2124 7030
  E-mail: [email protected]

 • Dar Stella Maris,

  Triq Mons. G. De Piro, Zebbug ZBB 1042 -Ghawdex – Tel: 2155 1159
  Email: [email protected]

 • Dar G. De Piro,

  Triq il-Bir, Santa Venera SVR 1541 – Tel: 2149 0767;
  Fax: 2149 0766
  Email: [email protected]

 • Is-Socjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl waqqafha il-Qaddej ta’ Alla Mons. Guzeppi DePiro fl-1910 bil-hsieb li l-membri taghha jmorru fil-missjonijiet.  Id-Dar Centrali tas-Socjeta’ tinsab f’Ruma. F’Malta, fir-Rabat hemm il-Motherhouse, Sant’Agata, fejn hemm ukoll id-Dar tan-Novizzjat “Davos’’, il-Kullegg Missjunarju ta’ San Pawl, id-DePiro Youth Centre u l-Kumpless tal-Katakombi u Muzew. Id-Dar tal-Formazzjoni tinsab f’Santa Venera.  F’B’Kara is-Socjeta’ ghandha ic-Centru tal-Familja (Oratorju) San Domenico Savio, u fiz-Zebbug, Ghawdex ghandha dar tal-Irtiri. Tiehu hsieb ukoll id-Dar ta’ San Guzepp f’Santa Venera, fejn hemm ukoll ic-Centru Animazzjoni Missjunarja. Ghandha ukoll seba’ djar fl-Awstralja, erbgha fil-Peru, tnejn fil-Pakistan, u wahda fil-Istati Uniti, fil-Canada u fil-Filippini.