DISCERN – L-Istitut għar-Riċerka dwar is-Sinjali taż-Żminijiet

 • DISCERN – The Institute for Research on the Signs of the Times hu istitut ta’ riċerka li jagħmel parti mill-Arċidjoċesi ta’ Malta. DISCERN iwettaq riċerka dwar is-sinjali taż-żminijiet kif jidhru fil-Knisja u fis-soċjetà Maltija, billi juża għodda offruti mix-xjenzi soċjali. DISCERN jippubblika rapporti ta’ riċerka, itella’ taħditiet pubbliċi, u jipprovdi l-evidenza meħtieġa għall-komunità ekkleżjali biex taqdi aħjar il-missjoni tagħha. L-istitut twaqqaf fl-1993.

 • Website

  www.discern.mt

  Email

  [email protected]

  Facebook

  DISCERN Malta

  Tel

  25906149, 25906136, 25906315

  Il-Bord tad-Diretturi

  Dr Sue Vella (Chairperson)
  Prof. Nadia Delicata
  Michael Pace Ross
  John Caruana
  Prof. Mary Anne Lauri
  Prof. Edward Warrington

 • It-Tim tar-Riċerka

  Delia Mifsud Inguanez
  Alessia Camilleri
  Graziella Grima