Djalogu Inter-Reliġjuż

Rev. Patri Joe Ellul OP

Ir-rwol tal-Kummissjoni għad-Djalogu Inter-Reliġjuż hu li ssaħħaħ u ġġib ‘il quddiem ir-rabtiet bejn il-Knisja Kattolika f’Malta u l-komunitajiet reliġjużi mhux Insara li jinstabu f’pajjiżna.

Telefon
22039407

Imejl
interreligious@maltadiocese.org