Ġustizzja u Paċi

Perit Daniel Darmanin

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi taħdem ma’ persuni ta’ rieda tajba favur soċjetà aktar ġusta, fejn id-drittijiet ta’ kulħadd jiġu rrispettati u fejn kulħadd jgħix f’dinjità u fil-paċi.

Tel
21248181

Imejl
[email protected]

Website
gp.knisja.mt

Membri tal-Kummissjoni
Daniel Darmanin – President
Walance Buttigieg Scicluna
Katrine Camilleri
Maria Cardona
John Paul Cauchi
Daniela Debono
Mark Cachia – Executive Officer