Kummissjoni għall-Patrimonju Kulturali Kattoliku

B’Digriet tas-27 ta’ Settembru 2002, ġiet imwaqqfa il-Kummissjoni għall-Patrimonju Kulturali Kattoliku bil-għan li tgħin il-Konferenza Episkopali, bil-pariri u l-ħidma tagħha, biex jiġi mħares u promoss il-patrimonju kulturali tal-Knisja Kattolika fil-Gżejjer Maltin, kif ukoll taqdi l-funzjonijiet u teżerċita l-kompetenzi stabiliti fil-Liġijiet ta’ Malta dwar il-Patrimonju Kulturali tal-Knisja Kattolika f’Malta.

President

Maria Grazia Cassar

Segretarju

Rev. Mons. Patrick Incorvaja B.A., S.Th.L., J.C.L. (Greg.)

Membri

Rev. Mons. Dr Edgar Vella S.Th.L., Ph.D. (Melit)
Rev. Kan. Dr Nicholas J. Doublet S.Th.L., HED (Greg.)
Rev. Dun Joseph Calleja
Rev. Patri Norbert Ellul Vincenti OFM
Il-Perit David Mallia A. & C.E.
Cecilia Xuereb B.A.

Tel.

25906140

Email

[email protected]