Kummissjoni għall-Patrimonju Kulturali Kattoliku

B’Digriet tas-27 ta’ Settembru 2002, ġiet imwaqqfa il-Kummissjoni għall-Patrimonju Kulturali Kattoliku bil-għan li tgħin il-Konferenza Episkopali, bil-pariri u l-ħidma tagħha, biex jiġi mħares u promoss il-patrimonju kulturali tal-Knisja Kattolika fil-Gżejjer Maltin, kif ukoll taqdi l-funzjonijiet u teżerċita l-kompetenzi stabiliti fil-Liġijiet ta’ Malta dwar il-Patrimonju Kulturali tal-Knisja Kattolika f’Malta.

President

Maria Grazia Cassar

Segretarju

Rev. Mons. Dr Edgar Vella S.Th.L., Ph.D. (Melit)

Membri

Rev. Dun Joseph Calleja
Il-Perit David Mallia A. & C.E.
Rev. Patri Norbert Ellul Vincenti OFM
Cecilia Xuereb B.A.
Rev. Kan. Dr Nicholas J. Doublet S.Th.L., HED (Greg.)

Tel.

2124 5350

Email

[email protected]