Kummissjoni għall-Patrimonju Kulturali Kattoliku

 • Kummissjoni għall-Patrimonju Kulturali Kattoliku

 • B’Digriet tas-27 ta’ Settembru 2002, ġiet imwaqqfa il-Kummissjoni għall-Patrimonju Kulturali Kattoliku bil-għan li tgħin il-Konferenza Episkopali, bil-pariri u l-ħidma tagħha, biex jiġi mħares u promoss il-patrimonju kulturali tal-Knisja Kattolika fil-Gżejjer Maltin, kif ukoll taqdi l-funzjonijiet u teżerċita l-kompetenzi stabiliti fil-Liġijiet ta’ Malta dwar il-Patrimonju Kulturali tal-Knisja Kattolika f’Malta.

  President

  Mgr. Prof. Vincent Borg

  Membri

  Fr Joseph Calleja
  Mr Dominic Cutajar
  Mr Godwin Cassar
  Fr Norbert Ellul Vincenti OFM
  Mrs Cecilia Xuereb

  Segretarju

  Fr Edgar Vella

  Tel

  21245350

  Email

  revell8788@gmail.com