Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Din il-Kummissjoni ġiet imwaqqfa b’Digriet tat-23 ta’ Awwissu 2003, wara d-dokument “Kultura-Soċjeta-Knisja” li kien imħejji fis-Sinodu Djoċesan u li jipprovdi għat-twaqqif ta’ Kummissjoni Ambjent, fi ħdan is-Segreterija Pastorali. L-għan tagħha huwa li toħloq kuxjenza kemm fil-Knisja u kemm fis-soċjetà dwar kif ir-responsabblita’ u l-etika lejn l-ambjent għandhom l-għeruq tagħhom fil-fidi u l-imħabba lejn il-Ħallieq. Il-ħidma tal-Kummissjoni hija mfassla fuq Linji Gwida li ħejjiet u li kienu ippublikati fl-2005. Il-Kummissjoni toffri opinjonijiet fuq temi ambjentali kif ukoll tieħu diversi inizzjattivi sabiex tkattar l-għarfien, u l-edukazzjoni dwar l-ambjent fost il-livelli kollha tal-Knisja, u sabiex tghin li dan is-sens ta’ responsabbilta’ jissarraf f’inizjattivi konkreti u prattici fid-Djoċesi ta’ Malta.

Imejl: [email protected]

Chairperson tal-Kummissjoni:

David Azzopardi

Membri tal‑Kummissjoni:

Prof. Paul Pace (Viċi Chairperson)
Prof. Reuben Paul Borg
Prof. Vincent Buhagiar
Theresa Bugeja Calleja
Patri Mark Ciantar
Patri Dijonisju Mintoff
Svetlana Schembri Wismayer
Emanuel Scicluna
Anthony Zammit
Steve Zammit Lupi
Marie-Therese Camenzuli (Segretarja)

Policy Documents

Għoxrin proposta lill-partiti politiċi għall-Elezzjoni Ġenerali 2017 – 11.05.2017

Dokument Draft dwar Politika Nazzjonali dwar it-Turiżmu – 13.02.15

Dokument Draft ta’ Politika dwar Solar Farms – 09.02.15

Sottomissjonijiet mgħoddija lill-MEPA dwar id-dokument propost: ‘Fireworks Factory Complexes’ (Sinteżi) – 08.02.14

Pjan maniġerjali tal-Iskart għall-Gżejjer Maltin – 09.02.13

Kummenti u Suġġerimenti mill-Kummissjoni Ambjent dwar id-Dokument tal-Arċidjoċesi ta’ Malta ‘Nirrestawraw il-Festi Flimkien’– 29.11.09


Stqarrijiet

X’ser jiġri mill-ġejjieni tal-Bajja ta’ San Ġorġ? – 30.05.18

Tħassib dwar ċerti deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi – 13.03.18

Stqarrija fuq il-ħtieġa ta’ masterplan għall-Marsa u ż-żona tal-Port il-Kbir – 26.01.2018

Stqarrija dwar Villa San Injazju – 06.12.17

Stqarrija dwar il-Jum Dinji tal-Ippjanar – 07.11.17

Il-Valur tas-Siġar – 01.09.2017

Xahar tal-Ħolqien – 29.08.2017

Għoxrin Proposta lill-Partiti Politiċi għall-Elezzjoni 2017 – 09.05.2017

Stqarrija dwar il-kollass tat-Tieqa tad-Dwejra – 10.03.17

L-istudju mill-MDA dwar l-industrija tal-bini mhux sostitut għal studju nazzjonali mill-Gvern dwar il-propjetà – 13.02.17

Stqarrija dwar l-Applikazzjoni għall-Permess tal-IPPC f’Delimara – 17.12.16

Opinjoni dwar il-Masterplan ta’ Paceville – 24.11.16

Messaġġ fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ippjanar Urban – 08.11.16

Messaġġ dwar it-Torrijiet tal-Imrieħel: X’inhu l-ogħla: Il-Ġid Komuni jew il-Profitti tal-Ftit? – 12.08.16

Reazzjoni għat-tliet abbozzi ta’ liġi dwar il-qasma tal-MEPA – 11.08.15

Reazzjoni għall-Proposta li tinbena Università f’Wied il-Għajn: Mhux kulma jleqq hu Deheb – 18.05.2015

Stqarrija għall-Istampa dwar il-Kumpless propost ta’ shooting ranges fil-Busbesija, Mosta – 16.06.15

L-iżvilupp tal-Kosta tax-Xlokk ta’ Malta – 15.12.14

L-Armier: Nipproteġu d-drittijiet ta’ min josserva l-liġi – 30.08.14

Il-Logħob tan-Nar, is-Saħħa u l-Ambjent – 25.05.12

Stqarrija dwar il-Kulleġġ Santu Wistin – 08.03.12

Stqarrija għall-Istampa dwar ir-rispett lejn l-annimali – 28.10.11