Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent

Din il-Kummissjoni ġiet imwaqqfa b’Digriet tat-23 ta’ Awwissu 2003, wara d-dokument “Kultura-Soċjeta-Knisja” li kien imħejji fis-Sinodu Djoċesan u li jipprovdi għat-twaqqif ta’ Kummissjoni Ambjent, fi ħdan is-Segreterija Pastorali. L-għan tagħha huwa li toħloq kuxjenza kemm fil-Knisja u kemm fis-soċjetà dwar kif ir-responsabblita’ u l-etika lejn l-ambjent għandhom l-għeruq tagħhom fil-fidi u l-imħabba lejn il-Ħallieq. Il-ħidma tal-Kummissjoni hija mfassla fuq Linji Gwida li ħejjiet u li kienu ippublikati fl-2005. Il-Kummissjoni toffri opinjonijiet fuq temi ambjentali kif ukoll tieħu diversi inizzjattivi sabiex tkattar l-għarfien, u l-edukazzjoni dwar l-ambjent fost il-livelli kollha tal-Knisja, u sabiex tghin li dan is-sens ta’ responsabbilta’ jissarraf f’inizjattivi konkreti u prattici fid-Djoċesi ta’ Malta.

Imejl: [email protected]

Chairperson tal-Kummissjoni:

David Azzopardi

Membri tal‑Kummissjoni:

Prof. Paul Pace (Viċi Chairperson)
Prof. Reuben Paul Borg
Prof. Vincent Buhagiar
Theresa Bugeja Calleja
Patri Mark Ciantar
Patri Dijonisju Mintoff
Svetlana Schembri Wismayer
Emanuel Scicluna
Anthony Zammit
Marie-Therese Camenzuli (Segretarja)

Policy Documents

Għoxrin proposta lill-partiti politiċi għall-Elezzjoni Ġenerali 2017 – 11.05.2017

Dokument Draft dwar Politika Nazzjonali dwar it-Turiżmu – 13.02.15

Dokument Draft ta’ Politika dwar Solar Farms – 09.02.15

Sottomissjonijiet mgħoddija lill-MEPA dwar id-dokument propost: ‘Fireworks Factory Complexes’ (Sinteżi) – 08.02.14

Pjan maniġerjali tal-Iskart għall-Gżejjer Maltin – 09.02.13

Kummenti u Suġġerimenti mill-Kummissjoni Ambjent dwar id-Dokument tal-Arċidjoċesi ta’ Malta ‘Nirrestawraw il-Festi Flimkien’– 29.11.09


Stqarrijiet

X’ser jiġri mill-ġejjieni tal-Bajja ta’ San Ġorġ? – 30.05.18

Tħassib dwar ċerti deċiżjonijiet tal-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi – 13.03.18

Stqarrija fuq il-ħtieġa ta’ masterplan għall-Marsa u ż-żona tal-Port il-Kbir – 26.01.2018

Stqarrija dwar Villa San Injazju – 06.12.17

Stqarrija dwar il-Jum Dinji tal-Ippjanar – 07.11.17

Il-Valur tas-Siġar – 01.09.2017

Xahar tal-Ħolqien – 29.08.2017

Għoxrin Proposta lill-Partiti Politiċi għall-Elezzjoni 2017 – 09.05.2017

Stqarrija dwar il-kollass tat-Tieqa tad-Dwejra – 10.03.17

L-istudju mill-MDA dwar l-industrija tal-bini mhux sostitut għal studju nazzjonali mill-Gvern dwar il-propjetà – 13.02.17

Stqarrija dwar l-Applikazzjoni għall-Permess tal-IPPC f’Delimara – 17.12.16

Opinjoni dwar il-Masterplan ta’ Paceville – 24.11.16

Messaġġ fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Ippjanar Urban – 08.11.16

Messaġġ dwar it-Torrijiet tal-Imrieħel: X’inhu l-ogħla: Il-Ġid Komuni jew il-Profitti tal-Ftit? – 12.08.16

Reazzjoni għat-tliet abbozzi ta’ liġi dwar il-qasma tal-MEPA – 11.08.15

Reazzjoni għall-Proposta li tinbena Università f’Wied il-Għajn: Mhux kulma jleqq hu Deheb – 18.05.2015

Stqarrija għall-Istampa dwar il-Kumpless propost ta’ shooting ranges fil-Busbesija, Mosta – 16.06.15

L-iżvilupp tal-Kosta tax-Xlokk ta’ Malta – 15.12.14

L-Armier: Nipproteġu d-drittijiet ta’ min josserva l-liġi – 30.08.14

Il-Logħob tan-Nar, is-Saħħa u l-Ambjent – 25.05.12

Stqarrija dwar il-Kulleġġ Santu Wistin – 08.03.12

Stqarrija għall-Istampa dwar ir-rispett lejn l-annimali – 28.10.11