Is-Segretarjat għal-Liturġija

Il-Pjan Pastorali 1986-91 ried li jkun hemm Segretarjat għal-Liturġija biex jieħu ħsieb li f’kull parroċċa jkun hemm Kummissjoni Liturġika u jara li l-abbatini, il-letturi u l-animaturi l-oħra tal-liturġija jkollhom formazzjoni tajba. Is-Segretarjat twaqqaf b’digriet tat-3 ta’ Diċembru 1986 imbagħad, b’digriet ieħor, fis-26 ta’ Marzu 1988 ta direttivi dwar l-istruttura u l-kompitenzi tas-Segretarjat.

Il-Kunsill tas-Segretarjat

Delegat tal-Arċisqof
Rev. Kan. Dr Jesmond Manicaro S.Th.L, S.L.D.
Tel. 2590 6215 | Email: [email protected]

Assistent Delegat
Rev. Dun Michael Bugeja B.A., S.Th.B., Ċerimonjier Djoċesan

Segretarju
Tony Portelli

Maestro di Cappella
Mro Christopher Muscat