2013-2014

 • SENA SKOLASTIKA 2013 – 2014

 • AGĦFAS HAWN għal informazzjoni applikazzjonijiet għal xi postijiet vakanti fi skejjel tal-Bniet tal-Knisja

  STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA: Applikazzjonijiet għal xi postijiet vakanti fi Skejjel tal-Knisja

  POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI (Agħfas fuq is-sena rispettiva biex tniżżel)

  Skeda tad-Dati ta’ meta ser jitilgħu il-Poloz

  Dokumenti iktar riċenti

  AGĦFAS HAWN għal informazzjoni fuq postijiet vakanti ġodda għall-iskola ta’ Santu Wistin, l-Ewwel Sena tal-Primarja.

  AGĦFAS HAWN għal informazzjoni fuq postijiet vakanti fl-iskejjel tal-Knisja tal-Ewwel Sena Sekondarja u r-Raba’ Sena tal-Primarja

  AGĦFAS HAWN għal informazzjoni fuq postijiet vakanti fl-iskejjel tal-Knisja tal-Ewwel Sena Kindergarten

  AGĦFAS HAWN għal informazzjoni fuq postijiet vakanti Każijiet Umanitarji Gravi – It-Tielet Kriterju

  AGĦFAS HAWN għal informazzjoni fuq postijiet vakanti fl-iskejjel tal-Knisja fl-Ewwel Sena Primarja u t-tieni sena Kindergarten

  Il-proċess tad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta jiddetermina d-dħul fl-ewwel u t-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja u fl-ewwel sena sekondarja.  Għat-tielet sena konsekuttiva ser isir dħul ta’ subien fir-raba’ sena primarja.  Dan id-dħul qed isir għal tliet snin biss bejn is-snin 2011 u 2013.

  Id-dħul fl-iskejjel tal-Knisja huwa marbut mas-sena tat-twelid.  Applikazzjonijiet għad-dħul fil-livelli differenti għandhom isiru skont kif spjegat hawn taħt.

  Agħfas fuq is-sena rispettiva

  biex tniżżel ir-Regolamenti għad-Dħul

  • JEKK IT-TIFEL/TIFLA TIEGĦEK TWIELDU FL-2010, AGĦFAS HAWN BIEX TNIŻŻEL IR-REGOLAMENTI GĦAD-DĦUL FL-EWWEL SENA KINDERGARTEN.
  • JEKK IT-TIFEL/TIFLA TIEGĦEK TWIELDU FL-2009, AGĦFAS HAWN BIEX TNIŻŻEL IR-REGOLAMENTI GĦAD-DĦUL FIT-TIENI SENA KINDERGARTEN.
  • JEKK IT-TIFEL/TIFLA TIEGĦEK TWIELDU FL-2008, AGĦFAS HAWN BIEX TNIŻŻEL IR-REGOLAMENTI GĦAD-DĦUL FL-EWWEL SENA PRIMARJA.
  • JEKK IT-TIFEL TIEGĦEK TWIELED FL-2005, AGĦFAS HAWN BIEX TNIŻŻEL IR-REGOLAMENTI GĦAD-DĦUL FIR-RABA’ SENA PRIMARJA.
  • JEKK IT-TIFEL/TIFLA TIEGĦEK TWIELDU FL-2002, AGĦFAS HAWN BIEX TNIŻŻEL IR-REGOLAMENTI GĦAD-DĦUL FL-EWWEL SENA SEKONDARJA.
  • KAŻIJIET UMANITARJI GRAVI – AGĦFAS HAWN BIEX TNIŻŻEL IR-REGOLAMENTI GĦAD-DĦUL..
  • AGĦFAS HAWN BIEX TNIŻŻEL IL-PROĊEDURI GĦAL KAŻIJIET TA’ KSUR TAR-REGOLAMENTI GĦAD-DĦUL FL-ISKEJJEL TAL-KNISJA. (VERŻJONI BL-INGLIŻ)

  DATI – MILI TA’ APPLIKAZZJONIJIET

  Informazzjoni dettaljata tinstab fir-Regolamenti għad-Dħul li jistgħu jinkisbu mill-istess skejjel tal-Knisja u minn din il-paġna.

  1.    APPLIKAZZJONIJIET SKONT L-EWWEL KRITERJI:

  Djar tal-Knisja / Aħwa / Impjegati / Transfers / Bla Kontinwità

  Dikjarazzjoni mill-iskola tagħhom 19/20/21 ta’ Novembru 2012 mid-9:00 sa nofsinhar

  Applikazzjonijiet: f’St Elias, St Michael’s jew is-Seminarju 26/27/28 ta’ Novembru 2012 mid-9:00 sas-2:00

  Fl-ewwel ġurnata jimtlew applikazzjonijiet ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-L;

  it-tieni ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri M-Z.

  Il-ġurnata l-oħra hija miftuħa għal kulħadd.

  2.    APPLIKAZZJONIJIET SKONT IL-KRITERJU: KAŻIJIET UMANITARJI GRAVI:

  2.1     Dawk skont l-Ewwel kriterji:

  Każijiet Umanitarji Gravi Djar tal-Knisja / Aħwa / Impjegati / Transfers/ Bla Kontinwità

  Dikjarazzjoni mill-iskola tagħhom: 19/20/21 ta’ Novembru 2012 mid-9:00 sa nofsinhar

  Iċemplu għal appuntament 2779  0077: 19/20/21 ta’ Novembru 2012 mit-8:30 sas-2:00

  Applikazzjonijiet bl-appuntament: Il-Kurja tal-Arċisqof, Floriana 26/27/28  ta’ Novembru 2012

  2.2     Dawk skont it-Tielet kriterju:

  Każijiet Umanitarji Gravi Applikanti Oħra

  Iċemplu għal appuntament 2779  0077: 28/29/30 ta’ Jannar 2013 mit-8:30 sas-2:00

  Applikazzjonijiet bl-appuntament: Il-Kurja tal-Arċisqof, Floriana, 4/5/6/7  ta’ Frar 2013

  3.    APPLIKAZZJONIJIET SKONT IT-TIELET KRITERJU: APPLIKANTI OĦRA

  Dawn isiru bejn id-9:00 ta’ filgħodu u nofsinhar f’dawn il-ġranet u f’waħda minn dawn l-iskejjel skont l-iskeda li tidher hawn taħt.

  Fl-ewwel ġurnata jimtlew applikazzjonijiet ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-L; it-tieni ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri M-Z. Il-ġurnata l-oħra hija miftuħa għal kulħadd.

  L-ewwel sena kindergarten: Twieldu fis-sena 2010. It-Tnejn u t-Tlieta 18-19 u l-Ħamis 21 ta’ Frar

  Is-Seminarju – Rabat St Angela – Msida St Angela – Żabbar
  St Francis – Msida Theresa Nuzzo – Hamrun

  It-tieni sena kindergarten: Twieldu fis-sena 2009. L-Erbgħa u l-Ħamis 6-7 u l-Ġimgħa 15 ta’ Frar

  Kulleġġ Missjunarju San Pawl – Rabat St Angela – Msida St Angela – Żabbar
  St Joseph – Blata l-Bajda Stella Maris (St Aloysius Jr) – Balzan Theresa Nuzzo – Hamrun

  L-ewwel sena primarja: Twieldu fis-sena 2008. It-Tlieta u l-Erbgħa 5-6 u l-Ħamis 14 ta’ Frar

  De La Salle College – Birgu Is-Seminarju – Rabat St Albert – Valletta
  St Aloysius College – B’Kara St Elias – Santa Venera

  Ir-raba’ sena primarja: Twieldu fis-sena 2005. Il-Ħamis u l-Ġimgħa 24-25 u l-Ħamis 31 ta’ Jannar

  Kulleġġ Missjunarju San Pawl – Rabat St Augustine College – Pietà St Michael – St Venera

  L-ewwel sena sekondarja: Twieldu fis-sena 2002. It-Tnejn u t-Tlieta 21-22 u t-Tnejn 28 ta’ Jannar

  Kulleġġ Missjunarju San Pawl – Rabat St Albert – Valletta St Augustine College – Pietà
  St Michael – St Venera Stella Maris College – Gżira

  DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL-APPLIKANTI

  1.  Min japplika għandu jieħu miegħu dawn id-dokumenti:

  a.         Il-Kattoliċi jippreżentaw Ċertifikat tal-Magħmudija (oriġinali, u mhux fotokopja).

  b.         Ċertifikat tat-Twelid (tal-Insinwa) tat-tifel / tifla (oriġinali, u mhux fotokopja).

  ċ.         Il-Karta tal-Identità ta’ missier jew omm it-tifel / tifla.  M’hemmx bżonn ta’ fotokopja.

  d.         Ritratt tat-tifel / tifla (daqs ta’ passaport).

  e.         Jekk il-ġenituri huma separati jeħtieġ id-dokument riċenti li jindika l-kustodja tat-tfal.

  f.          Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja:

  Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mid-Direttur tad-Dar tal-Knisja.

  ġ.         Jekk qed tapplika skont il-Kriterju tal-Aħwa:

  i.          Ċertifikat tat-twelid tar-Reġistru Pubbliku (tal-Insinwa) tal-aħwa l-oħra (oriġinali);

  ii.          Fotokopja tal-Karta tal-Identità taż-żewġ ġenituri; u

  iii.         Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mill-kap tal-iskola fejn jattendu  l aħwa l-oħra.

  g.         Jekk qed tapplika skont il-Kriterju tal-Impjegati, ta’ Transfers jew ta’ Skola tal-Knisja bla Kontinwità: Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mill-Kap tal-iskola.

  għ.       Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Każijiet Umanitarji Gravi:

  Spjegazzjoni bil-miktub tar-raġunijiet umanitarji gravi, iċ-ċertifikati rilevanti, inkluż dak tal-istatementing moderating panel u l-lEP.

  2.         Il-ħlas għall-applikazzjoni hu ta’ €10