2016-2017

 • Riżultati tal-Poloz

  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ għażla għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja tal-Ewwel Sena Kindergarten Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ għażla għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja tal-Ewwel Sena Kindergarten Bniet.
   

  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ għażla għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja tat-Tieni Sena Kindergarten Subien.

  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ għażla għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja tat-Tieni Sena Kindergarten Bniet.
   
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ għażla għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja l-Ewwel Sena Primarja Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ għażla għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja l-Ewwel Sena Primarja Bniet.
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ parteċipazzjoni għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja l-Ewwel Sena Primarja Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ parteċipazzjoni għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja l-Ewwel Sena Primarja Bniet.
   
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ għażla għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja l-Ewwel Sena Sekondarja Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ għażla għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja l-Ewwel Sena Sekondarja Bniet.
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ parteċipazzjoni għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja l-Ewwel Sena Sekondarja Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-rizultati tal-polza ta’ parteċipazzjoni għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja l-Ewwel Sena Sekondarja Bniet.
   
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-riżultati tal-poloz tal-Każijiet Serji Applikanti Oħra
  Agħfas hawn biex tniżżel ir-riżultati tal-poloz tal-Każijiet Serji Applikanti Skola Bla Kontinwità
   
 • Open Days

  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar Open Days għall-Ewwel Sena Sekondarja Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar Open Days għall-Ewwel Sena Primarja.
  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar Open Days għat-Tieni Sena Kindergarten.
 • Postijiet Vakanti

  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar postijiet għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja l-Ewwel Sena Kindergarten.
  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar postijiet għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja fit-Tieni Sena Kindergarten.
  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar postijiet għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja fl-Ewwel Sena Primarja.
  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar postijiet għat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja fl-Ewwel Sena Sekondarja.
  Agħfas hawn biex tniżżel informazzjoni dwar registrazzjoni ta’ studenti f’Kindergarten ta’ St. Francis fl-Ewwel Sena Kindergarten.
   
 • Listi tal-Applikanti

  Agħfas hawn biex tniżżel il-lista tal-applikanti skont l-Ewwel Kriterju għall-Ewwel Sena Kindergarten Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel il-lista tal-applikanti skont l-Ewwel Kriterju għall-Ewwel Sena Kindergarten Bniet.
  Agħfas hawn biex tniżżel il-lista tal-applikanti skont l-Ewwel Kriterju għat-Tieni Sena Kindergarten Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel il-lista tal-applikanti skont l-Ewwel Kriterju għat-Tieni Sena Kindergarten Bniet.
  Agħfas hawn biex tniżżel il-lista tal-applikanti skont l-Ewwel Kriterju għall-Ewwel Sena Primarja Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel il-lista tal-applikanti skont l-Ewwel Kriterju għall-Ewwel Sena Primarja Bniet.
  Agħfas hawn biex tniżżel il-lista tal-applikanti skont l-Ewwel Kriterju għall-Ewwel Sena Sekondarja Subien.
  Agħfas hawn biex tniżżel il-lista tal-applikanti skont l-Ewwel Kriterju għall-Ewwel Sena Sekondarja Bniet.
   
 • Proċess tad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f’Malta 2016-2017

  Il-proċess tad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta jiddetermina d-dħul fl-ewwel u t-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja u fl-ewwel sena sekondarja. 
  Id-dħul fl-iskejjel tal-Knisja huwa marbut mas-sena tat-twelid.  Applikazzjonijiet għad-dħul fil-livelli differenti għandhom isiru skont kif spjegat hawn taħt. 
  Agħfas fuq is-sena rispettiva biex tniżżel ir-Regolamenti għad-Dħul.
 • DATI – MILI TA’ APPLIKAZZJONIJIET
  Informazzjoni dettaljata tinstab fir-Regolamenti għad-Dħul li jitniżżlu minn din il-paġna.
  1.    APPLIKAZZJONIJIET SKONT L-EWWEL KRITERJI:
         Djar / Aħwa / Impjegati / Transfers / Bla Kontinwità / Eżentati
         Dikjarazzjoni mill-iskola tagħhom 16/17/18 ta’ Novembru 2015 mid-9.00 sa nofsinhar
         Applikazzjonijiet: f’St Angela Zabbar, St Elias, St Michael’s jew is-Seminarju 23/24/25 ta’ Novembru 2015 mid-9.00 sas-2.00
  Fl-ewwel ġurnata jimtlew applikazzjonijiet ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C.
  it-tieni ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M.                                                                                  
  it-tielet ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z.      
  2.    APPLIKAZZJONIJIET SKONT IL-KRITERJU: KAŻIJIET SERJI:
  2.1  Dawk skont l-Ewwel kriterji: Djar / Aħwa / Impjegati / Transfers / Bla Kontinwità
  Dikjarazzjoni mill-iskola tagħhom: 16/17/18 ta’ Novembru 2015 mid-9.00 sa nofsinhar                
  Iċemplu għal appuntament fuq 2590 6306/ 2590 6756: 16/17/18 ta’ Novembru 2015 mit-8.30 sas-2.00
  Fl-ewwel ġurnata jċemplu dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C.
  it-tieni ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M.
  it-tielet ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z.
  Applikazzjonijiet bl-appuntament: Il-Kurja tal-Arċisqof, Floriana 23/24/25/26 ta’ Novembru 2015
  2.2  Dawk skont it-Tielet kriterju: Applikanti Oħra
  Iċemplu għal appuntament fuq 2590 6306/ 2590 6756: 25/26/27/28 ta’ Jannar 2016 mit-8.30 sas-3.00
  Fl-ewwel ġurnata jċemplu dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C.
  it-tieni ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M.
  it-tielet ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z. Ir-raba’ ġurnata hija miftuħa għal kulħadd.
  Applikazzjonijiet bl-appuntament: Il-Kurja tal-Arċisqof, Floriana, 1/2/3/4 ta’ Frar 2016
  3.    APPLIKAZZJONIJIET SKONT IT-TIELET KRITERJU: APPLIKANTI OĦRA
  Dawn isiru bejn id-9.00 ta’ filgħodu u nofsinhar f’dawn il-ġranet u f’waħda minn dawn l-iskejjel skont din l-iskeda
  L-ewwel sena kindergarten: Twieldu fis-sena 2013
  It-Tnejn l-1, it-Tlieta t-2 u l-Erbgħa 3 ta’ Frar
   Is-Seminarju – Rabat  St Aloysius College Primary Balzan
   St Angela – Żabbar  St Joseph – Paola  
   
  It-tieni sena kindergarten: Twieldu fis-sena 2012
  It-Tnejn 25, it-Tlieta 26 u l-Erbgħa 27 ta’ Jannar
   Kulleġġ Missjunarju San Pawl – Rabat  St Aloysius College Primary Balzan
   St Angela – Żabbar*  St Joseph – Blata l-Bajda  
   
  *F’St Angela Zabbar ma jintlaqgħux applikazzjonijiet l-Erbgħa 27 ta’ Jannar iżda minflok jintlaqgħu l-Ħamis 28 ta’ Jannar
  L-ewwel sena primarja: Twieldu fis-sena 2011
  It-Tnejn l-1, it-Tlieta t-2 u l-Erbgħa 3 ta’ Frar
   De La Salle College – Birgu  Kulleġġ Missjunarju San Pawl – Rabat  St Augustine – Pietà
   St Aloysius College Secondary B’Kara  
   
  L-ewwel sena sekondarja: Twieldu fis-sena 2005
  It-Tnejn 25, it-Tlieta 26 u l-Erbgħa 27 ta’ Jannar
   De La Salle College – Birgu  Is-Seminarju – Rabat  St Elias – Santa Venera
   St Michael – St Venera  
   
  Fl-ewwel ġurnata jimtlew applikazzjonijiet ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri A-C.
  it-tieni ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri D-M.                                                                                  
  it-tielet ġurnata dawk ta’ kunjomijiet li jibdew bl-ittri N-Z.
  Applikazzjonijiet tard skont l-Ewwel Kriterju jintlaqgħu nhar it-Tnejn, 14 ta’ Diċembru 2015 u dawk ta’ Applikanti Oħra (Para. 3) jintlaqgħu nhar il-Gimgħa 26 ta’ Frar 2016, fil-Kurja tal-Arċisqof Floriana bejn id-9.00 a.m. u s-1.00 ta’ wara nofsinhar.    
 • DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL-APPLIKANTI
  1. Min japplika għandu jieħu miegħu dawn id-dokumenti:
  a. Il-Kattoliċi jippreżentaw Ċertifikat tal-Magħmudija (oriġinali, u mhux fotokopja).
     
  b. Ċertifikat tat-Twelid (tal-Insinwa) tat-tifel / tifla (oriġinali, u mhux fotokopja).
     
  ċ. Il-Karta tal-Identità ta’ missier jew omm it-tifel / tifla.  M’hemmx bżonn ta’ fotokopja.
     
  d. Ritratt tat-tifel / tifla (daqs ta’ passaport).
     
  e. Il-firma ta’ ġenitur wieħed, jew ta’ rappreżentant tal-ġenituri, fuq il-formola tal-applikazzjoni hija biżżejjed sakemm hemm qbil bejn il-ġenituri dwar l-edukazzjoni ta’ uliedhom.  Meta ma hemmx qbil bejn il-ġenituri u t-tnejn għandhom dritt legali dwar deċiżjonijiet edukattivi, huwa neċessarju liż-żewġ ġenituri jiffirmaw l-applikazzjoni. Jekk dan ma jsirx l-applikazzjoni tkun invalida.

  Jekk il-ġenituri huma separati jeħtieġ id-dokument riċenti li jindika l-kustodja u r-responsabiltà għall-edukazzjoni tat-tifel/ tifla.  Fejn ir-responsabiltà għall-edukazzjoni tat-tifel/ tifla hija konġunta, jenħtieġu ittri iffirmati miż-żewġ ġenituri li jaqblu li ssir l-applikazzjoni.
     
    Mad-dokumenti mitluba f’a-e, iridu jiġu ppreżentati wkoll id-dokumenti msemmija hawn taħt skont il-kriterju li wieħed qed japplika fih:
     
  f. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Tfal minn Djar tal-Knisja:

  Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mid-Direttur tad-Dar tal-Knisja li turi lit-tifel/ tifla huwa/ hija residenti fid-Dar tal-Knisja. Din id-dikjarazzjoni għandha ssir dakinhar tal-applikazzjoni. Għandha tiġi ndikata wkoll l‑iskola li għandu jinkiteb fiha t-tifel/ tifla.
     
  ġ.
  Jekk qed tapplika skont il-Kriterju tal-Aħwa:
   1. Ċertifikat tat-twelid tar-Reġistru Pubbliku (tal-Insinwa) tal-aħwa l-oħra (oriġinali);
   1. Fotokopja tal-Karta tal-Identità taż-żewġ ġenituri;
   1. Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mill-kap tal-iskola fejn jattendu l‑aħwa l-oħra.
     
   g. Jekk qed tapplika skont il-Kriterji tal-Impjegati, ta’ transfers jew ta’ Skola bla Kontinwità:

  Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mill-kap tal-iskola.
     
  għ. Dawk li ġew eżentati mill-attendenza għandhom japplikaw mingħajr ħlas u dokumenti.
     
   h. Jekk qed tapplika skont il-Kriterju ta’ Każijiet Serji:

  Spjegazzjoni bil-miktub tar-raġunijiet serji, ċertifikati rilevanti nkluż riżultat tas-sena ta’ qabel fejn hemm, l-istatement of needs maħruġ mill-istatementing moderating panel u l-IEP.  Meta l-każ għadu mhux konkluż mal-istatementing moderating panel tad-Dipartiment tal-Edukazzjoni, tiġi ppreżentata kopja tal-applikazzjoni għand l-istatementing board jew rapport dwar il-bżonnijiet tat-tifel/ tifla mingħand educational psychologist.
  Min ikun għadu ma ġiex statemented huwa obbligat li jippreżenta li statement of needs meta dan jingħata.
     
  2. Il-ħlas għall-applikazzjoni hu ta’ €15.