2022-2023

Poloz u Reġistrazzjoni ta’ Skola

Kinder 1 Subien FilmatReġistratiWaiting List
Kinder 1 Bniet FilmatReġistratiWaiting List
Kinder 2 Subien FilmatReġistratiWaiting List
Kinder 2 Bniet FilmatReġistratiWaiting List
Year 4 BnietFilmatRank OrderWaiting List
Year 1 SubienFilmat ReġistratiWaiting List
Year 1 Bniet Filmat ReġistratiWaiting List
Form 1 SubienFilmatReġistratiWaiting List
Form 1 Bniet FilmatReġistratiWaiting List

Għal informazzjoni dwar l-iskejjel tal-Knisja disponibbli f’kull livell tad-dħul agħfas fuq il-links hawn taħt:
Kindergarten 1Kindergarten 2Year 1Year 4Form 1 BnietForm 1 Subien


Regolamenti għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja 2022-2023

Id-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex, fis-snin tad-dħul, huwa determinat mir-Regolamenti ppublikati hawnhekk.  Għal Malta is-snin tad-dħul normalment huma l-ewwel u t-tieni sena kindergarten, fl-ewwel sena primarja u fl-ewwel sena sekondarja.  Din is-sena għandna ukoll ir-raba’ sena bniet. Għal Għawdex is-snin tad-dħul huma l-ewwel sena kindergarten u l-ewwel sena sekondarja. Id-dħul fis-snin l-oħra jieħdu ħsiebu l-iskejjel partikulari. Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija jieħu ħsieb ukoll it-trasferiment tal-istudenti mill-Kindergartens ta’ St Francis għal Primarji ta’ St Francis.

Id-dħul fl-iskejjel tal-Knisja huwa marbut mas-sena tat-twelid.  Applikazzjonijiet għad-dħul fil-livelli differenti għandhom isiru skont kif spjegat hawn taħt.

Poloz u Reġistrazzjoni ta’ Skola

Polza Każijiet Serji Kriterju 1


Filmat
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Year 1 Bniet
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Year 1 Subien
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Form 1 Subien
Rank Order
Polza Każijiet Serji Kriterju 3
Filmat


Filmat
Filmat
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Kinder 2 Bniet
Aġġornament Kinder 1 Subien
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Kinder 1 Bniet
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Kinder 1 Subien
Aġġornament Kinder 2 Subien
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Kinder 2 Subien
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Year 1 Bniet
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Year 1 Subien
Riżultat tar-Reġistrazzjoni Form 1 Bniet
Rank Order

Listi ta’ Parteċipanti – Poloz Kazijiet Serji

Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għall-Ewwel Sena Kindergarten Subien Każijiet Serji tat-Tielet Kriterju
Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għall-Ewwel Sena Kindergarten Bniet Każijiet Serji tat-Tielet Kriterju

Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għat-Tieni Sena Kindergarten Subien Każijiet Serji tat-Tielet Kriterju
Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għat-Tieni Sena Kindergarten Bniet Każijiet Serji tat-Tielet Kriterju

Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għall-Ewwel Sena Primarja Subien Każijiet Serji tal-Ewwel Kriterju
Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għall-Ewwel Sena Primarja Bniet Każijiet Serji tal-Ewwel Kriterju

Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għall-Ewwel Sena Primarja Subien Każijiet Serji tat-Tielet Kriterju
Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għall-Ewwel Sena Primarja Bniet Każijiet Serji tat-Tielet Kriterju

Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għall-Ewwel Sena Sekondarja Subien Każijiet Serji tal-Ewwel Kriterju
Agħfas hawn biex tniżżel il-lista ta’ parteċipanti fil-polza għall-Ewwel Sena Sekondarja Bniet Każijiet Serji tat-Tielet Kriterju

Ċirkulari

Agħfas hawn biex tniżżel iċ-ċirkulari b’informazzjoni dwar il-Postijiet għal Każijiet Serji

Regolamenti

Agħfas hawn biex tniżżel ir-regolamenti għall-Każijiet Serji


Dettalji dwar l-applikazzjonijiet

Applikazzjonijiet skont il‑Kriterji ta’ Tfal minn Djar tal‑Knisja, ta’ tfal tal‑Impjegati fl‑istess skola, tal‑Aħwa, ta’ transfers, ta’ tfal li ngħatatilhom eżenzjoni mill‑attendenza, ta’ tfal minn Skola tal‑Knisja bla Kontinwità u ta’ tfal tal‑impjegati fi skola oħra (Para. 1a‑1ġ) isiru:

 • onlajn fuq https://church.mt/applications mit‑Tlieta 23 ta’ Novembru sal‑Ħamis 2 ta’ Diċembru 2021
 • Min għandu bżonn l‑għajnuna sabiex jagħmel l‑applikazzjoni onlajn għandu jċempel fuq 7999 0224, 7951 5491 u 7786 5241 mit‑8:00 a.m. sas‑2:00 p.m mit‑Tlieta 23 ta’ Novembru sal‑Ħamis 2 ta’ Diċembru 2021 
 • Il‑formoli tal‑applikazzjonijiet ma jitniżżlux minn fuq is‑sit elettroniku. 

GĦAJNUNA QABEL IL‑FTUĦ TAL‑APPLIKAZZJONIJIET ‑ KAŻIJIET SERJI

Każijiet Serji l‑Ewwel Kriterji:

Kriterji ta’ Tfal minn Djar tal‑Knisja, ta’ tfal tal‑Impjegati fl‑istess skola, tal‑Aħwa, ta’ transfers, ta’ tfal li ngħatatilhom eżenzjoni mill‑attendenza, ta’ tfal minn Skola tal‑Knisja bla Kontinwità u ta’ tfal tal‑impjegati fi skola oħra (Para. 1a‑1ġ)

 • Il‑ġenituri jistgħu iċemplu fuq in‑numri ta’ sapport 7999 0224 and 79515491 il‑Ħamis 18 ta’ Novembru u l‑Ġimgħa 19 ta’ Novembru bejn it‑8:30 a.m u s‑2:30 p.m. għal xi mistoqsijiet qabel ma jiftħu l‑applikazzjonijiet.

APPLIKAZZJONIJIET TARD

Applikazzjonijiet tard tal‑Ewwel Kriterju (Para. 1a‑1ġ):

 • onlajn fuq is‑sit https://church.mt/applications
 • mill‑Ħamis 9 ta’ Diċembru sal‑Erbgħa 15 ta’ Diċembru, 2021
 • F’każ ta’ diffikulta’ fil‑mili tal‑applikazzjoni onlajn wieħed jista’ jċempel fuq 7999 0224, 7951 5491 u 7786 5241 mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa, bejn it‑8:00 a.m. u s‑2:00 p.m.

INFORMAZZJONI U DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL‑APPLIKANTI

Waqt l‑applikazzjoni onlajn ikun hemm bżonn li tagħti din l‑informazzjoni:

Isem u Kunjom tat‑tifel / tifla, Nru tal‑Karta tal‑Identità tat‑tifel / tifla, Data
tat‑Twelid tat‑tifel / tifla, Ġeneru tat‑tifel / tifla, Indirizz, Lokalità, u Kodiċi Postali, Numru tat‑telefown tad‑dar, Isem u Kunjom l‑omm, Nru tal‑Karta tal‑Identità tal‑Omm, Mowbajl tal‑omm, Isem u Kunjom il‑missier, Numru tal‑Karta tal‑Identità tal‑Missier, Mowbajl tal‑missier, Imejl tal‑omm jew tal‑missier.

Dokumenti li jridu jittelgħu mal‑applikazzjoni:

a. Il‑Kattoliċi u Nsara oħra jippreżentaw Ċertifikat tal‑Magħmudija.
b. Estratt taċ‑Ċertifikat tat‑Twelid (tal‑Insinwa) tat‑tifel / tifla.
ċ. Barranin li ma għandhomx karta tal‑identità Maltija huma miltluba li flok in‑numru tal‑karta tal‑identità jiktbu n‑numru tal‑passaport u jtellgħu ritratt tal‑passaport.
d. Ritratt tat‑tifel / tifla.
e. Waqt l‑applikazzjoni l‑ġenituri jiġu mitluba juru l‑kunsens tagħhom mad‑Dikjarazzjoni dwar il‑Protezzjoni u l‑Privatezza tad‑Data. Din id‑Dikjarazzjoni tista’ taraha u / jew tniżżilha minn hawn. Il‑ġenituri jiġu mitluba jindikaw jekk iridux li jiġu notifikati jekk l‑Uffiċċju tad‑Dħul ikollu bżonn jikkuntatja lill‑iskola tat‑tfal tagħhom.
f. Dikjarazzjoni tal‑Programm Edukattiv mill‑Kap tal‑Iskola li fiha jiġi ndikat jekk l‑istudent / a ssegwix program ta’ Edukazzjoni mainstream, għandux / għandix bżonn xi għajnuna (access arrangements), jew jekk għandux / għandix bżonn l‑għajnuna ta’ L.S.E.

Din id‑Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn hawn.

F’ċertu ċirkustanzi d‑Dikjarazzjoni tal‑Programm Edukattiv tista’ tintbagħat aktar tard. F’dan il‑każ, l‑applikant irid jindika jekk l‑istudent / a ssegwix programm t’edukazzjoni mainstream, għandu/ha arranġament għal waqt l‑eżamijiet jew mgħejun / a minn LSE. Jekk ikun hemm diskrepanza bejn id‑dikjarazzjoni tal‑ġenitur u l‑kap tal‑iskola, il‑Bord tad‑Dħul iqis valida l‑indikazzjoni skont il‑kap tal‑iskola u hemm possibilita’ li l‑għażla li jkunu għamlu l‑ġenituri ma tibqax tgħodd.

Sabiex l‑applikazzjoni tkun valida, d‑Dikjarazzjoni tal‑Programm Edukattiv, iffirmata mill‑kap tal‑iskola, ma tistgħax tintbagħat aktar tard minn jumejn qabel ir‑Reġistrazzjoni ta’ Skola. Jekk dan ma jsirx l‑applikazzjoni tkun inkompleta u għalhekk invalida.

Din id‑Dikjarazzjoni mhix applikabli għal‑Kinder 1.
ġ. L‑applikazzjoni minn ġenitur wieħed, jew minn rappreżentant tal‑ġenituri, tindika li hemm qbil bejn il‑ġenituri li ssir din l‑applikazzjoni.
g. F’każ ta’ ġenituri separati fejn il‑Qorti ddeċidiet li l‑kustodja u / jew l‑edukazzjoni tal‑ulied hija konġunta, hemm bżonn il‑kunsens taż‑żewġ ġenituri u kopja tal‑aħħar dokument tal‑Qorti, fejn jindika l‑kustodja u r‑responsabiltà għall‑edukazzjoni tat‑tifel / tifla.

Jekk xi ħadd mill‑ġenituri ma jaqbilx ma’ din l‑applikazzjoni jew mhux infurmat bl‑applikazzjoni, u ma tahx il‑kunsens tiegħu/tagħha, din l‑applikazzjoni tirriżulta invalida.

Dokumenti Oħra meħtieġa skont il‑kriterju li wieħed qed japplika.

għ. Jekk qed tapplika skont il‑Kriterju ta’ Tfal minn Djar tal‑Knisja:
Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mid‑Direttur tad‑Dar tal‑Knisja li turi lit‑tifel / tifla huwa / hija residenti fid‑Dar tal‑Knisja. Din
id‑Dikjarazzjoni għandha ssir dakinhar tal‑applikazzjoni. Għandha tiġi ndikata wkoll l‑iskola li għandu jinkiteb fiha t‑tifel / tifla. Id‑Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn hawn.
h. Jekk qed tapplika skont il‑Kriterju tal‑Aħwa:
i. Ċertifikat tat‑twelid tar‑Reġistru Pubbliku (tal‑Insinwa) tal‑aħwa l‑oħra;
ii. Fotokopja tal‑Karta tal‑Identità taż‑żewġ ġenituri; u
iii. F’każ ta’ tfal adottati jew li qegħdin f’foster families, ċertifikat mill‑Aġenzija li jindika li t‑tifel / tifla huma adottati, jew hemm ftehim ta’ fostering.
iv. Dokumenti tal‑kustodja ta’ aħwa fejn xi ħadd mill‑ġenituri mhux komuni (half siblings).
ħ. Applikanti li għandhom Statement of Needs li jgħid “Learner’s needs are to be met by Class Teacher” għandhom jippreżentaw l‑iStatement of Needs u l‑aħħar rapport mill‑psikologu edukattiv.
i. Jekk qed tapplika skont il‑Kriterju ta’ każijiet Serji:
i. Ittra bi spjegazzjoni tar‑raġunijiet serji
ii. Ċertifikati rilevanti nkluż riżultat tal‑eżamijiet tas‑sena ta’ qabel fejn hemm
iii. Li Statement of Needs maħruġ mill‑istatementing moderating panel u l‑IEP
iv. Meta l‑każ għadu mhux konkluż mal‑istatementing moderating panel tad‑Dipartiment tal‑Edukazzjoni, tiġi ppreżentata kopja tal‑applikazzjoni għand l‑istatementing board jew l‑aħħar rapport dwar il‑bżonnijiet tat‑tifel/ tifla mingħand psikologu edukattiv
v. Min ikun għadu ma ġiex statemented huwa obbligat li jippreżenta Statement of Needs meta dan jingħata.

Applikazzjonijiet għad‑dħul fl‑Ewwel Sena Kindergarten u għad‑dħul fl‑Ewwel Sena Sekondarja għal:

Tfal li qegħdin fis‑sitt sena primarja ta’ skola tal‑knisja f’Għawdex, tfal ta’ impjegati fi skola tal‑knisja, aħwa fl‑istess skola, tfal ta’ impjegati mas‑Segretarjat, fis‑Seminarju Minuri jew fil‑ Konservatorju tal‑Isqof Sekondarja, applikanti mill‑Għasri għal Laura Vicuna, applikanti għal St Francis Nadur Kindergarten, każijiet bis‑sapport ,Kazijiet Soċjali u tal‑Ażil,  (Paragrafu 1a‑1g) isiru:

 • Min għandu bżonn xi għajnuna waqt il‑mili tal‑applikazzjoni onlajn għandu jċempel fuq 7999 0271 mit‑8:00am sas‑2:00pm, mit‑Tlieta 23 ta’ Novembru sal‑Ħamis 2 ta’ Diċembru 2021.
 • Il‑formoli tal‑applikazzjonijiet ma jitniżżlux minn fuq is‑sit elettroniku.

INFORMAZZJONI U DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL‑APPLIKANTI

Waqt l‑applikazzjoni onlajn ikun hemm bżonn li tagħti din l‑informazzjoni:

 • Isem u Kunjom tat‑tifel / tifla, Nru tal‑Karta tal‑Identità tat‑tifel / tifla, Data
  tat‑Twelid tat‑tifel / tifla, Ġeneru tat‑tifel / tifla, Indirizz, Lokalità, u Kodiċi Postali, Numru ta’ telefown tad‑dar, Isem u Kunjom l‑omm, Nru tal‑Karta tal‑Identità tal‑Omm, Mowbajl tal‑omm, Isem u Kunjom il‑missier, Numru tal‑Karta tal‑Identità tal‑Missier, Mowbajl tal‑missier, Imejl tal‑omm jew tal‑missier.

Dokumenti li jridu jittelgħu mal‑applikazzjoni:

 • Ċertifikat tat‑Twelid tar‑Reġistru Pubbliku (tal‑Insinwa) tat‑tifel / tifla.
 • Minn japplika taħt il‑kriterju tal‑aħwa għandu jittella’ ukoll ċertifikat tat‑Twelid tar‑Reġistru Pubbliku (tal‑Insinwa) tal‑aħwa.

Informazzjoni Meħtieġa skont il‑Kriterju tal‑applikazzjoni:

 • Min qed japplika bil‑Kriterju ta’ kontinwita’ mill‑primarja ta’ skola tal‑knisja jrid jindika liema skola jattendi fil‑primarja. Din l‑informazzjoni tiġi vverifikata mal‑iskola.
 • Min qed japplika bil‑Kriterju tal‑impjegati għandu jindika ma’ liema skola jaħdem jew jekk jaħdimx mas‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija. Din l‑informazzjoni tiġi vverifikata mal‑iskola u mas‑Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija.
 • Min qed japplika bil‑Kriterju tal‑aħwa għandu jindika f’liema skola jattendu
  l‑aħwa. Din l‑informazzjoni tiġi vverifikata mal‑iskola.
 • Min qed japplika bil‑kriterju 1f għal Laura Vicuna jrid jindika fl‑applikazzjoni u jtellgħa kopja tal‑karta tal‑Identità tal‑ġenituri.
 • Għal min qed japplika bħala każ bis‑sapport tal‑LSE jew każ soċjali jew każ tal‑ażil għandu jtella’ dokumenti u / jew ċertifikati rilevanti li jispjegaw il‑każ.
 • Fejn il‑ġenituri huma separati jew fil‑każ ta’ tuturi, meħtieġ dokument legali li jindika l‑kustodja tat‑tifel / tifla. Ma hemmx bżonn id‑dokument kollu
  tas‑separazzjoni imma l‑parti li titratta l‑kustodja tat‑tfal. Meta l‑Qorti ddeċidiet li l‑kustodja u/ jew l‑edukazzjoni tal‑ulied hija konġunta, allura hemm bżonn il‑kunsens taż‑żewġ ġenituri.
 • F’każ ta’ aħwa fejn xi ħadd mill‑ġenituri mhux komuni (half‑sibling) huma meħtieġa d‑dokumenti tal‑kustodja tal‑aħwa, ċertifikat tat‑twelid tal‑aħwa u kopja tal‑karta tal‑identità tal‑ġenituri.

APPLIKAZZJONIJIET

 • onlajn fuq https://church.mt/applications mit‑Tlieta 1 ta’ Frar sat‑Tnejn 14 ta’ Frar, 2022
 • Min għandu bżonn l‑għajnuna sabiex jagħmel l‑applikazzjoni onlajn għandu jċempel fuq 7999 0224, 7951 5491 u 7786 5241 f’dawn il‑ħinijiet, mit‑8:00 a.m. sas‑2:00 p.m mit‑Tlieta 1 ta’ Frar sat‑Tnejn 14 ta’ Frar, 2022

GĦAJNUNA QABEL IL‑FTUĦ TAL‑APPLIKAZZJONIJIET ‑ KAŻIJIET SERJI

 • Il‑ġenituri jistgħu iċemplu fuq in‑numri ta’ sapport 7999 0224 u 7951 5491
  il‑Ġimgħa 28 ta’ Jannar u t‑Tnejn 31 ta’ Jannar bejn it‑8:30 a.m u s‑2:30 p.m għal xi mistoqsijiet qabel ma jiftħu l‑applikazzjonijiet u biex jiċċekjaw jekk humix ser jintlaqgħu applikazzjonijiet għal‑każijiet serji tat‑tielet kriterju – Applikanti Oħra.

APPLIKAZZJONIJIET TARD

 • onlajn fuq https://church.mt/applications
 • mit‑Tlieta 22 ta’ Frar sat‑Tnejn 28 ta’ Frar, 2022
 • F’każ ta’ diffikulta’ fil‑mili tal‑applikazzjoni onlajn wieħed jista’ jċempel fuq 7999 0224, 7951 5491 u 7786 5241 mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa, bejn it‑8:00 a.m. u s‑2:00 p.m.

INFORMAZZJONI U DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL‑APPLIKANTI

Waqt l‑applikazzjoni onlajn ikun hemm bżonn li tagħti din l‑informazzjoni:

Isem u Kunjom tat‑tifel / tifla, Nru tal‑Karta tal‑Identità tat‑tifel / tifla, Data
tat‑Twelid tat‑tifel / tifla, Ġeneru tat‑tifel / tifla, Indirizz, Lokalità, u Kodiċi Postali, Numru tat‑telefown tad‑dar, Isem u Kunjom l‑omm, Nru tal‑Karta tal‑Identità tal‑Omm, Mowbajl tal‑omm, Isem u Kunjom il‑missier, Numru tal‑Karta tal‑Identità tal‑Missier, Mowbajl tal‑missier, Imejl tal‑omm jew tal‑missier.

Dokumenti li jridu jittelgħu mal‑applikazzjoni:

a. Il‑Kattoliċi u Nsara oħra jippreżentaw Ċertifikat tal‑Magħmudija.
b. Estratt taċ‑Ċertifikat tat‑Twelid (tal‑Insinwa) tat‑tifel / tifla.
ċ. Barranin li ma għandhomx karta tal‑identità Maltija huma miltluba li flok in‑numru tal‑karta tal‑identità jiktbu n‑numru tal‑passaport u jtellgħu ritratt tal‑passaport.
d. Ritratt tat‑tifel / tifla.
e. Waqt l‑applikazzjoni il‑ġenituri jiġu mitluba juru l‑kunsens tagħhom mad‑Dikjarazzjoni dwar il‑Protezzjoni u l‑Privatezza tad‑Data. Din id‑Dikjarazzjoni tista’ taraha u / jew tniżżilha minn hawn. Il‑ġenituri jiġu mitluba jindikaw jekk iridux li jiġu notifikati jekk l‑Uffiċċju tad‑Dħul ikollu bżonn jikkuntatja lill‑iskola tat‑ tfal tagħhom.
f. Dikjarazzjoni tal‑Programm Edukattiv mill‑Kap tal‑Iskola li fiha jiġi ndikat jekk l‑istudent / a ssegwix program ta’ Edukazzjoni mainstream, għandux/għandix bżonn xi għajnuna (access arrangements), jew jekk għandux/għandix bżonn l‑għajnuna ta’ L.S.E.

Din id‑Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn hawn

F’ċertu ċirkustanzi d‑Dikjarazzjoni tal‑Programm Edukattiv tista’ tintbagħat aktar tard. F’dan il‑każ, l‑applikant irid jindika jekk l‑istudent / a ssegwix programm t’edukazzjoni mainstream, għandu/ha arranġament għal waqt l‑eżamijiet jew mgħejun / a minn LSE. Jekk ikun hemm diskrepanza bejn id‑dikjarazzjoni tal‑ġenitur u l‑kap tal‑iskola, il‑Bord tad‑Dħul iqis valida l‑indikazzjoni skont il‑kap tal‑iskola u hemm possibilita’ li l‑għażla li jkunu għamlu l‑ġenituri ma tibqax tgħodd.

Sabiex l‑applikazzjoni tkun valida, d‑Dikjarazzjoni tal‑Programm Edukattiv, iffirmata mill‑kap tal‑iskola, ma tistgħax tintbagħat aktar tard minn jumejn qabel ir‑Reġistrazzjoni ta’ Skola. Jekk dan ma jsirx l‑applikazzjoni tkun inkompleta u għalhekk invalida. Din id‑Dikjarazzjoni mhix applikabli għal‑Kinder 1.
ġ. L‑applikazzjoni minn ġenitur wieħed, jew minn rappreżentant tal‑ġenituri, tindika li hemm qbil bejn il‑ġenituri li ssir din l‑applikazzjoni.
g. F’każ ta’ ġenituri separati fejn il‑Qorti ddeċidiet li l‑kustodja u / jew l‑edukazzjoni tal‑ulied hija konġunta, hemm bżonn il‑kunsens taż‑żewġ ġenituri u kopja tal‑aħħar dokument tal‑Qorti, fejn jindika l‑kustodja u r‑responsabiltà għall‑edukazzjoni tat‑tifel / tifla. Jekk xi ħadd mill‑ġenituri ma jaqbilx ma’ din l‑applikazzjoni jew mhux infurmat bl‑applikazzjoni, u ma tahx il‑kunsens tiegħu / tagħha, din l‑applikazzjoni tirriżulta invalida.

Dokumenti Oħra meħtieġa skont il‑kriterju li wieħed qed japplika.

għ. Jekk qed tapplika skont il‑Kriterju ta’ Tfal minn Djar tal‑Knisja:
Dikjarazzjoni fuq formola apposta, mimlija u ffirmata mid‑Direttur tad‑Dar tal‑Knisja li turi lit‑tifel / tifla huwa / hija residenti fid‑Dar tal‑Knisja. Din id‑Dikjarazzjoni għandha ssir dakinhar tal‑applikazzjoni. Għandha tiġi ndikata wkoll l‑iskola li għandu jinkiteb fiha t‑tifel / tifla. Id‑Dikjarazzjoni tista’ tniżżilha minn hawn
h. Jekk qed tapplika skont il‑Kriterju tal‑Aħwa:
i. Ċertifikat tat‑twelid tar‑Reġistru Pubbliku (tal‑Insinwa) tal‑aħwa l‑oħra;
ii. Fotokopja tal‑Karta tal‑Identità taż‑żewġ ġenituri; u
iii. F’każ ta’ tfal adottati jew li qegħdin f’foster families, ċertifikat mill‑Aġenzija li jindika li t‑tifel/ tifla huma adottati, jew hemm ftehim ta’ fostering.
iv. Dokumenti tal‑kustodja ta’ aħwa fejn xi ħadd mill‑ġenituri mhux komuni (half siblings).
ħ. Applikanti li għandhom Statement of Needs li jgħid “Learner’s needs are to be met by Class Teacher” għandhom jippreżentaw l‑iStatement of Needs u l‑aħħar rapport mill‑psikologu edukattiv.
i. Jekk qed tapplika skont il‑Kriterju ta’ każijiet Serji:
i. Ittra bi spjegazzjoni tar‑raġunijiet serji
ii. Ċertifikati rilevanti nkluż riżultat tal‑eżamijiet tas‑sena ta’ qabel fejn hemm
iii. L‑iStatement of Needs maħruġ mill‑istatementing moderating panel u l‑IEP
iv. Meta l‑każ għadu mhux konkluż mal‑istatementing moderating panel tad‑Dipartiment tal‑Edukazzjoni, tiġi ppreżentata kopja tal‑applikazzjoni għand l‑istatementing board jew l‑aħħar rapport dwar il‑bżonnijiet tat‑tifel/ tifla mingħand psikologu edukattiv
v. Min ikun għadu ma ġiex statemented huwa obbligat li jippreżenta l‑iStatement of Needs meta dan jingħata.

APPLIKAZZJONIJIET

 • onlajn fuq https://church.mt/gozoapplications mit‑Tlieta 1 Frar sat‑Tnejn 14 ta’ Frar, 2022
 • Min għandu bżonn l‑għajnuna sabiex jagħmel l‑applikazzjoni onlajn għandu jċempel fuq 7999 0271 f’dawn il‑ħinijiet mit‑8:00am sas‑2:00pm fil‑ġranet tal‑applikazzjonijiet, jiġifieri mit‑Tlieta 1 ta’ Frar sat‑Tnejn 14 ta’ Frar.

INFORMAZZJONI U DOKUMENTI MEĦTIEĠA MILL‑APPLIKANTI

Waqt l‑applikazzjoni onlajn ikun hemm bżonn li tagħti din l‑informazzjoni:

 • Isem u Kunjom tat‑tifel / tifla, Nru tal‑Karta tal‑Identità tat‑tifel / tifla, Data
  tat‑Twelid tat‑tifel / tifla, Ġeneru tat‑tifel / tifla, Indirizz, Lokalità, u Kodiċi Postali, Numru ta’ telefown tad‑dar, Isem u Kunjom l‑omm, Nru tal‑Karta tal‑Identità tal‑Omm, Mowbajl tal‑omm, Isem u Kunjom l‑missier, Numru tal‑Karta tal‑Identità tal‑Missier, Mowbajl tal‑missier, Imejl tal‑omm jew tal‑missier.

Dokumenti li jridu jittelgħu mal‑applikazzjoni:

 • Ċertifikat tat‑Twelid tar‑Reġistru Pubbliku (tal‑Insinwa) tat‑tifel/tifla.
 • Għal min qed japplika bħala każ bis‑sapport tal‑LSE jew każ soċjali jew każ tal‑ażil għandu jtella’ dokumenti u / jew ċertifikati rilevanti li jispjegaw il‑każ.
 • Fejn il‑ġenituri huma separati jew fil‑każ ta’ tuturi, meħtieġ dokument legali li jindika l‑kustodja tat‑tifel / tifla. Ma hemmx bżonn id‑dokument kollu tas‑separazzjoni imma l‑parti li titratta l‑kustodja tat‑tfal. Meta l‑Qorti ddeċidiet li l‑kustodja u / jew l‑edukazzjoni tal‑ulied hija konġunta, allura hemm bżonn il‑kunsens taż‑żewġ ġenituri.
 • F’każ ta’ aħwa fejn xi ħadd mill‑ġenituri mhux komuni (half‑sibling) huma meħtieġa d‑dokumenti tal‑kustodja tal‑aħwa, ċertifikat tat‑twelid tal‑aħwa u kopja tal‑karta tal‑identità tal‑ġenituri.

POLOZ & REĠISTRAZZJONI GĦAWDEX

POLZA GĦAWDEX KINDER 124 MARZU9:30
POLZA GĦAWDEX FORM 1 SUBIEN24 MARZU11:00
POLZA GĦAWDEX FORM 1 BNIET24 MARZU11:30
REĠISTRAZZJONI GĦAWDEX KINDER 129 MARZU9:30

POLOZ U REĠISTRAZZJONI MALTA

POLZA KAŻIJIET SERJI – KRITERJU 1
POLZA KAŻIJIET SERJI – KRITERJU 3
01 APRIL
01 APRIL
9:30
10:30
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI FORM 1 SUBIEN
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI FORM 1 BNIET
7 APRIL
7 APRIL
9:30
11:00
POLZA TAL-GĦAŻLA FORM 1 SUBIEN
POLZA TAL-GĦAŻLA FORM 1 BNIET
13 APRIL
13 APRIL
9:30
11:00
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI YEAR 1 SUBIEN
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI YEAR 1 BNIET
21 APRIL
21 APRIL
9:30
12:00
POLZA TAL-GĦAŻLA YEAR 1 SUBIEN
POLZA TAL-GĦAŻLA YEAR 1 BNIET
26 APRIL
26 APRIL
9:30
11:00
POLZA TAL-GĦAŻLA YEAR 4 BNIET
POLZA TA’ PARTEĊIPAZZJONI KINDER 2 BNIET
29 APRIL
29 APRIL
9:30
10:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA FORM 1 SUBIEN03 MEJJU9:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA FORM 1 BNIET06 MEJJU9:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA YEAR 1 SUBIEN10 MEJJU9:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA YEAR 1 BNIET17 MEJJU9:30
POLZA TAL-GĦAŻLA KINDER 2 SUBIEN
POLZA TAL-GĦAŻLA KINDER 2 BNIET
20 MEJJU
20 MEJJU
9:30
12:00
POLZA TAL-GĦAŻLA KINDER 1 SUBIEN
POLZA TAL-GĦAŻLA KINDER 1 BNIET
24 MEJJU
24 MEJJU
9:30
12:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA KINDER 2 BNIET27 MEJJU9:30
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA KINDER 2 SUBIEN
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA KINDER 1 SUBIEN
REĠISTRAZZJONI TA’ SKOLA KINDER 1 BNIET
03 ĠUNJU
03 ĠUNJU
03 ĠUNJU
9:30
11:00
12:00

Agħfas like fuq il-paġna tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq Facebook u rreġistra għan-newsletter tal-Arċidjoċesi ta’ Malta biex iżżomm ruħek aġġornat dwar il-proċess għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja.