Tribunal Metropolitan

Indirizz

Palazz tal-Arċisqof
Triq l-Arċisqof
Il-Belt Valletta VLT 1448

Telefown

20119911

Ħinijiet tal-Ftuħ

1 ta’ Ottubru sa 15 ta’ Ġunju:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra l-Ħamis): 8.00 a.m. – 4.00 p.m.
Is-Sibt: 8.00 a.m. – 12.00 p.m.

16 ta’ Ġunju sa 30 ta’ Settembru:

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa (minbarra l-Ħamis): 8.00 a.m. – 1.00 p.m.
Is-Sibt: 8.00 a.m. – 12.00 p.m.

Website

www.maltachurchtribunals.org

Imejl

[email protected]

Dun Brendan Mark Gatt twieled fil‑25 ta’ Marzu 1978. Huwa rċieva l‑edukazzjoni primarja u sekondarja fil‑Kulleġġ De La Salle, il‑Birgu. F’Settembru 1997 huwa daħal is‑Seminarju tal‑Arċisqof, Tal-Virtù, filwaqt li studja l‑filosofija u t‑teoloġija fl‑Università ta’ Malta. Bħala parti mill‑formazzjoni saċerdotali tiegħu, matul is‑sena akkademika 1999 – 2000, huwa qatta’ sitt xhur jaħdem bħala ġurnalist u producer ma’ Radju RTK, u sitt xhur oħra jikseb esperjenza pastorali fil‑parroċċa Our Lady of Mercy, fil‑belt ta’ Baton Rouge, Louisiana (USA). Dun Brendan ġie ordnat saċerdot fid‑29 ta’ Ġunju 2004. F’Settembru tal‑istess sena kompla l‑istudji tiegħu billi speċjalizza fil‑Liġi Kanonika fl‑Università Pontifiċja Gregorjana, Ruma. F’Ġunju 2007 huwa kiseb Liċenzjat fil‑Liġi Kanonika. 

Wara dan, Dun Brendan segwa wkoll il‑kors speċjalizzat ta’ Diploma fil‑Ġurisprudenza Kanonika fl‑istess università. F’Ġunju 2009 huwa rritorna Malta fejn ħadem bħala Difensur taż‑Żwieġ u Promotur tal‑Ġustizzja fit‑Tribunal Ekkleżjastiku tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta (l‑Ewwel Istanza).

Bejn l‑2011 u l‑2014 Dun Brendan serva wkoll bħala Mħallef fit‑Tribunal Ekkleżjastiku tad‑Djoċesi ta’ Għawdex. Fl‑2014 ġie maħtur Imħallef fit‑Tribunal Reġjonali tat‑Tieni Istanza, u f’Ġunju tal‑2015 sar Imħallef fit‑Tribunal Ekkleżjastiku tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta (l‑Ewwel Istanza).

Matul dawn is‑snin, Dun Brendan serva wkoll f’parroċċi u f’komunitajiet diversi, inkluż il‑parroċċa tiegħu, il‑Mosta. Bejn l‑2009 u l‑2012 huwa kien Rettur taż‑Żona Pastorali Marija Omm il‑Knisja, f’Ta’ Mlit, il‑Mosta. Mill‑2014 ‘l hawn huwa qed jgħin bħala saċerdot fil‑Parroċċa ta’ San Ġużepp, l‑Msida; bejn l‑2015 u l‑2016 kien ukoll membru tal‑Bord tad‑Diretturi ta’ Radju RTK. Bħalissa huwa jservi wkoll bħala direttur spiritwali ta’ diversi għaqdiet u gruppi fosthom it-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku f’Malta, u VOTO, il-Voluntiera tal-Ordni ta’ San Ġwann (SMOM).

Vigarju Ġudizzjali

Dun Brendan Mark Gatt, S.Th.B., J.C.L., Dip. Juris. (Greg)

Imejl: [email protected]

Mħallfin

Dr Josella Farrugia, LL.D., Dip. Trib. Eccl. Melit.
Imejl: [email protected]

Rev. Walter Vassallo, O.F.M., S.Th.B., J.C.L.
Imejl: [email protected]

Dr Mariella Wettinger, B.A., LL.D, Dip. Trib. Eccl. Melit.
Imejl: [email protected]

Dun Joseph Zammit, J.U.D., Dip. Trib. Eccl. Melit.
Imejl: [email protected]

Difensur taż-Żwieġ u Promotur tal-Ġustizzja

Dun Kevin Schembri, S.Th.L., J.C.D. (Juris.)

Pariri lill-partijiet involuti

Mons. Louis Camilleri, B.A., Lic.D.
Imejl:  [email protected]

Awdituri

Dr Stephanie Galea B.A., LL.D.

Dr Martha Travers Tauss, B.A., M.A. Financial (Serv.), LL.D., M.A. Canon Law and Jurisprudence

Nicolina Farrugia, S.R.N., Dip. Soc. Studies; M.A.Theology and Human Studies

Kanċillier

Joanna Camilleri, Dip.T rib. Eccl. Melit.
Imejl: [email protected]

Viċi Kanċillier

Mariella Muscat, Dip. Management Studies

Nutara

Carmen Zammit Cesare

Janet Gauci

Janice Farrugia 

Deputati Difensuri taż-Żwieġ

Dr Mario Calleja, LL.D, M.A. Canon Law and Jurisprudence

Dr Lorna Muscat, B.A., LL.D, Dip. Trib. Eccl. Melit.

Dr Dorianne Vella, B.A., LP, LL.D, Dip. Trib. Eccl. Melit., Dip. Human Rights Law (London), LL.M Family Law (London)

Mandy Vella B.Ed ( Hons), M.A. Matrimonial Canon Law & Jurisprudence

Agħfas hawn għal aktar informazzjoni dwar it-Tribunal Reġjonali Tat-Tieni Stanza.