Media

Uffiċċju Komunikazzjoni

Matul l-2009 twaqqaf l-Uffiċċju Komunikazzjoni tal-Arċidjoċesi ta’ Malta skont kif jitlob id-dokument Il-Wiċċ diġitali tal-Mulej, nru 22, biex jimplimenta proposta tas-Sinodu Djoċesan (Kultura, Soċjetà, Knisja, nru 19). Hu dmir dan l-uffiċċju li jara li, permezz ta’ organizzazzjonijiet tal-media u ta’ networks soċjali tal-medja, il-komunikazzjoni bejn l-Arċidjoċesi ta’ Malta u l-komunità tkompli tinbena fl-aħjar interess tas-soċjetà.

Email: media@maltadiocese.org

Manager tal-Uffiċċju Komunikazzjoni

Catherine Sciberras
Tel: 25906302
Email: [email protected]

Uffiċjal tal-Komunikazzjoni

Franica Pulis
Email[email protected]

Fotografu Uffiċjali

Ian Noel Pace
Tel: 25906758
Email:[email protected]

Segretarja

Rachael Pia Coppini
Tel: 25906307
Email[email protected]