Media

Kevin Papagiorcopulo

Kap tal-Midja

Telefon
21241281

Imejl
[email protected]

Kevin Papagiorcopulo twieled San Ġiljan fit‑30 ta’ Jannar 1980. Beda jaħdem mas-Segretarjat għall‑Mezzi ta’ Komunikazzjoni Soċjali tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta fil‑15 ta’ Ġunju 2009, fil‑kariga ta’ Uffiċjal tal‑Kommunikazzjoni. Huwa nħatar Kap tal‑Media mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna fit‑30 ta’ Jannar 2015. Papagiorcopulo jirrapreżenta l‑Konferenza Episkopali Maltija fil‑laqgħat tal‑Komunikazzjoni Soċjali tal‑Kunsill tal‑Konferenzi Episkopali Ewropej (CCEE).

Huwa kien ukoll membru tal‑Bord tad‑Diretturi ta’ Radju RTK u kien membru tal‑Bord tad‑Diretturi ta’ Media Centre Ltd. Bħala membru tal-Bord tal-RTK huwa kien responsabbli mir-riforma fil-kamra tal-aħbarijiet u mit-twaqqif tan-newsportal Newsbook.com.mt.

Fl‑2003 Papagiorcopulo ggradwa b’Baċellerat fil‑Komunikazzjoni mill‑Università ta’ Malta, fejn studja wkoll ir‑Relazzjonijiet Internazzjonali. Attenda korsijiet ta’ taħriġ u konferenzi fil‑ġurnaliżmu u l‑media, lokalment u barra minn Malta.

Papagiorcopulo kien ġurnalist ma’ Radju RTK bejn l‑2001 u l‑2004, u mal‑Istazzjon Nazzjonali (PBS Ltd.) bejn l‑2004 u l‑2009. F’dawn il‑karigi, pproduċa u ppreżenta programmi ta’ ġrajjiet kurrenti u l‑aħbarijiet, u akkumpanja lill‑Kapijiet tal‑Istat fi żjarat uffiċjali barra minn Malta. Serva wkoll bħala direttur tal‑Printing Matters Appeals Board.

Għal perijodu ta’ żmien wara li ggradwa huwa ħadem maż‑żgħażagħ fil‑grupp Kattoliku ‘Y4J’. Matul dan il-perjodu, huwa pproduċa u ppreżenta serje ta’ programmi televizivi soċjo‑reliġjużi.

Uffiċċju Komunikazzjoni

Assistent Kap tal-Midja

Catherine Sciberras

​Telefon
25906302

Imejl
[email protected]

Uffiċjal tal-Komunikazzjoni

Franica Pulis

Telefon
25906302

Imejl
[email protected]

Uffiċjal tal-Midja Diġitali

Nicholas Agius

​Telefon
2590 6304

Imejl
[email protected]

Fotografu Uffiċjali

Ian Noel Pace

Telefon
2590 6758

Imejl
[email protected]

Segretarja

Shirlee Zammit Munro

Telefon
2590 6307

Imejl
[email protected]