Djakonija

Vigarju Episkopali għad-Djakonija

Mons. Charles Cordina

Telefown: 25906629

Imejl: charles.cordina@maltadiocese.org

Ir-rwol tal-Vigarju Episkopali għad-Djakonija huwa li jmexxi l-ħidma tal-Knisja fix-xogħol soċjali tagħha.

Agħfas hawn biex tniżżel id-direttorju tas-Segretarjat għad-Djakonija.

Kummissjoni Migranti

Mons. Alfred Vella, Direttur

Telefown: 2124 0255, 2123 2545

Imejl: alfred.vella@maltadiocese.org

Ir-rwol ta’ Mons. Alfred Vella hu direttur tal-Kummissjoni u għalhekk irid jikkordina l-ħidma kollha tal-istess Kummissjoni li għandha l-għan li tmexxi l-ħidma pastorali mal-persuni kollha li huma f’mixja, jiġifieri mhux dejjem huma stabbiliti f’Malta għal xi raġuni jew oħra, bħal emigranti li jirritornaw lura, refuġjati u dawk kollha li jfittxu kenn f’pajjiżna, turisti, u dawk li jitħalltu ma’ Maltin permezz taż-żwieġ u ma jappartjenux lil xi komunità lingwistika.

Caritas

Anthony Gatt, Direttur

Telefown: 25906600

Imejl: anthony.gatt@caritasmalta.org

Ir-rwol tad-Direttur tas-servizzi li toffri l-Caritas f’Malta fid-diversi oqsma soċjali, jinkludi s-servizzi residenzjali kif ukoll servizzi fil-komunità għar-rijabilitazzjoni mid-droga, il-ħidma fil-komunità favur persuni vulnerabbli inkluż anzjani (HelpAge), riċerka u żvilupp, kif ukoll ħidmiet ta’ sapport u għajnuna professjonali lil diversi persuni u familji f’diffikultà.

Djar għat-Tfal

Yvonne Mallia, Direttur

Telefown: 22470920

Imejl: yvonne.mallia@sebh.mt

Ir-rwol tad-direttur tad-Djar tat-Tfal huwa li jikkordina l-ħidma tal-Istituti tat-tfal u li jaċċerta li qed iseħħ l-iżvilupp meħtieġ tat-tfal.

Djar għall-Anzjani

André Vassallo Grant, Direttur

Telefown: 25906444

Mowbajl: 99429775

Imejl: andre.vassallo.grant@maltadiocese.org

Il-Knisja f’Malta tqis il-kura tal-persuni anzjani bħala waħda mid-dmirijiet pastorali kbar tagħha. Dan tagħmlu permezz tad-Djar tal-Anzjani li huma memxxija kemm minn kongregazzjonijiet u għaqdiet kif ukoll mill-Amministrazzjoni Ċentrali. 

Djar għall-Persuni b’Diżabilità

Dun Martin Micallef, Direttur

Telefown: 21462844

Mowbajl: 99856928

Imejl: mmicallef@dartalprovidenza.org

Ir-rwol tad-Direttur tad-Dar tal-Providenza huwa li jmexxi ‘l quddiem l-għan li għalih twaqqfet id-Dar tal-Providenza minn Mons. Mikiel Azzopardi, dak li toffri servizzi residenzjali lil persuni b’diżabilità filwaqt li tagħtihom is-saħħa li jemmnu fihom infushom f’ambjent li jixbah il-familja u li jkabbar l-abbilitajiet tagħhom biex hekk huma jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fis-soċjetà.