Djakonija

Vigarju Episkopali għad-Djakonija

Mons. Charles Cordina

Telefon

25906629

Imejl

charles.cordina@maltadiocese.org

Ir-rwol tal-Vigarju Episkopali għad-Djakonija huwa li jmexxi l-ħidma tal-Knisja fix-xogħol soċjali tagħha.

Agħfas hawn biex tniżżel id-direttorju tas-Segretarjat għad-Djakonija.

Migranti – Direttur Nazzjonali

Mons. Alfred Vella

Telefon

2124 0255, 2123 2545

Imejl

alfred.vella@maltadiocese.org

Ir-rwol ta’ Mgr Fr Alfred Vella hu direttur tal-Kummissjoni u għalhekk irid jikkordina l-ħidma kollha tal-istess Kummissjoni li għandha l-għan li tmexxi l-ħidma pastorali mal-persuni kollha li huma f’mixja, jiġifieri mhux dejjem huma stabbiliti f’Malta għal xi raġuni jew oħra, bħal emigranti li jirritornaw lura, refuġjati u dawk kollha li jfittxu kenn f’pajjiżna, turisti, u dawk li jitħalltu ma’ Maltin permezz taż-żwieġ u ma jappartjenux lil xi komunità lingwistika.

Caritas

Anthony Gatt

Telefon

25906600

Imejl

anthony.gatt@caritasmalta.org

Ir-rwol tad-Direttur tas-servizzi li toffri l-Caritas f’Malta fid-diversi oqsma soċjali, jinkludi s-servizzi residenzjali kif ukoll servizzi fil-komunità għar-rijabilitazzjoni mid-droga, il-ħidma fil-komunità favur persuni vulnerabbli inkluż anzjani (HelpAge), riċerka u żvilupp, kif ukoll ħidmiet ta’ sapport u għajnuna professjonali lil diversi persuni u familji f’diffikultà.

Djar għat-Tfal

Yvonne Mallia

Telefon

22470920

Imejl

yvonne.mallia@sebh.mt

Ir-rwol tad-direttur tad-Djar tat-Tfal huwa li jikkordina l-ħidma tal-Istituti tat-tfal u li jaċċerta li qed iseħħ l-iżvilupp meħtieġ tat-tfal.

Djar għall-Anzjani

André Vassallo Grant

Telefon

25906444

Mowbajl

99429775

Imejl

andre.vassallo.grant@maltadiocese.org

Il-Knisja f’Malta tqis il-kura tal-persuni anzjani bħala waħda mid-dmirijiet pastorali kbar tagħha. Dan tagħmlu permezz tad-Djar tal-Anzjani li huma mmexxijin kemm minn Kongregazzjonijiet u Għaqdiet kif ukoll mill-Amministrazzjoni Ċentrali. 

Djar għall-Persuni b’Diżabilità

Dun Martin Micallef

Telefon

21462844

Imejl

mmicallef@dartalprovidenza.org

Ir-rwol tad-direttur għall-Persuni b’Diżabilità huwa li jikkordina l-ħidma tad-Dar tal-Providenza u djar oħra li joffru post fejn nies bi bżonnijiet speċjali jgħixu qrib il-kommunità.