• Qari tal-jum
  • L-Ewwel Qari: Apok 22, 1-7
    Salm: 94 (95), 1-2.3-5.6-7

    Evanġelju: Luqa 21, 34-36

  • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Oqogħdu attenti, u qisu li l-ikel u x-xorb żejjed u s-sokor ma jmewtulkomx qalbkom, u tħallux li l-ħafna tħassib għall-ħtiġiet tal-ħajja jeħdilkom raskom, li ma ssibuhx dak il-Jum fuqkom għal għarrieda.Għax hu Jum li għad jaqa’ bħal nassa fuq kull min jgħammar fuq wiċċ l-art kollha.

    Ishru, mela, u itolbu l-ħin kollu, biex tkunu tifilħu tgħaddu minn kulma għandu jiġri u tieqfu quddiem Bin il-bniedem”.