• San Mattew 11:16-19

   Ġesù qal lill-folol: “Imma ma’ min se nxebbhu dan in-nisel? Nxebbhu lil   qabda  tfal  bilqiegħda   fil-pjazez   jgħajjtu  lil   sħabhom u jgħidu:

                           ‘Daqqejnielkom il-flawt,
                           u ma żfintux,
                           għannejnielkom in-niket,
                           u ma bkejtux!’

   Għax tassew, ġie Ġwanni, la jiekol u lanqas jixrob, u qegħdin jgħidu, ‘Għandu fih xitan.’ Ġie Bin il-bniedem, jiekol u jixrob, u qegħdin jgħidu, ‘Araw, xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-pubblikani u l-midinbin.’ Imma l-għerf ta’ Alla tawh raġun l-opri tiegħu stess.” 

   Qaddisin tal-jum: San Damasju I, Papa u Santa Maria Maravillas de Jesús