Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġak 1:1-11
Salm:
118 (119):67,68,71,72,75,76

L-Evanġelju: Mk 8:11-13

F’dak iż-żmien, ġew il-Fariżej u bdew iħaqquha ma’ Ġesù; u, biex iġarrbuh, talbuh sinjal mis-sema. Hu tniehed tnehida fih innifsu u qal: “Għalfejn irid sinjal dan in-nisel? Tassew ngħidilkom, ebda sinjal ma jingħatalu dan in-nisel.”

U telaqhom, raġa’ tala’ fuq id-dgħajsa u mar ix-xatt l-ieħor.