• San Luqa 6:36-38

    Ġesu qal lid-dixxipli:  Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom.”Tiġġudikawx, u ma tkunux iġġudikati; tikkundannawx, u ma tkunux ikkundannati; aħfru, u ssibu l-maħfra; agħtu, u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, mheżheż sewwa u mburġat iqegħdulkom f’ħoġorkom; għax bl-istess kejl li tkejjlu intom jitkejjel lilkom.”

    Qaddisa tal-jum: Santa Ewfrasja, Verġni u Martri