• Qari tal-jum
  • L-Ewwel Qari: 2 Kor 6, 1-10
    Salm: 97 (98), 1.2-3ab.3ċd-4

    L-Evanġelju: Mt 5, 38-42

  • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Smajtu x’intqal: ‘Għajn b’għajn u sinna b’sinna”. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux; anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll; u lil min ikun irid itellgħek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar.

    U jekk xi ħadd iġagħlek timxi miegħu mil wieħed, mur miegħu tnejn. Agħti lil min jitolbok u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef mingħandek.