Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Esd 1, 1-6
Salm: 125 (126), 1-2ab.2ċd-3.4-5.6

L-Evanġelju: Lq 8, 16-18

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Ħadd ma jixgħel musbieħ u jgħattih b’għatu jew iqiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara, biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl. Għax ma hemm xejn moħbi li ma għadx jidher, u xejn ma hemm mistur li ma għadx jingħaraf u jinġieb għad-dawl. Mela oqogħdu attenti kif tisimgħu! Għax min għandu, jingħatalu; u min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu”.

Qaddis tal-jum: San Andrija Kim Taegon, presbiteru u San Pawl Chong Hasang u sħabhom martri