Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Prov 21:1-6,10-13
Salm:
118 (119):1,27,30,34,35,44

L-Evanġelju: Lq 8:19-21

F’dak iż-żmien, ġew għal Ġesù ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla. Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk”.

Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu”.

Qaddisin tal-jum: San Andrija Kim Taegon, presbiteru u San Pawl Chong Hasang u sħabhom martri