• San Mark 3:20-21

    Mbagħad mar id-dar, u l-kotra reġgħet inġemgħet, hekk li anqas biss setgħu jieklu. Qrabatu, malli semgħu, ħarġu biex iżommuh, għax qalu li tilef moħħu.

    Qaddisin tal-jum: San Ġwann Almoner, Patrijarka t’Alessandria, Santa Marjanna Cope