• Qari tal-jum
  • L-Ewwel Qari: Atti 15, 7-21
    Salm: 95 (96), 1-2a.2b-3.10

    L-Evanġelju: Ġw 15, 9-11

  • F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: Kif ħabbni Missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu fi mħabbti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta’ Missieri u qiegħed f’imħabbtu. Għedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom, u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ”.