• Festa tal-Knisja: Is-Solennita tat-Twelid tal-Mulej (Il-Milied), Quddiesa tal-jum

  San Ġwann 1:1-18

  Fil-bidu kien il-Verb,
  u l-Verb kien ma’ Alla,
  u l-Verb kien Alla.
  Hu kien fil-bidu ma’ Alla.
  Kollox bih sar,
  xejn ma sar mingħajru;
  kull ma sar kellu l-ħajja fih,
  u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.
  Id-dawl jiddi fid-dlam,
  imma d-dlam ma għelbux.

  Kien hemm raġel mibgħut minn Alla,
  jismu Ġwanni.
  Dan ġie bħala xhud,
  biex jixhed għad-dawl,
  biex bih kulħadd jemmen.
  Ġwanni ma kienx id-dawl,
  imma ġie biex jixhed għad-dawl,
  dak id-dawl veru,
  li jdawwal kull bniedem, 
  huwa u ġej fid-dinja.
  Kien fid-dinja,
  u d-dinja saret bih, 
  imma d-dinja ma għarfitux.
  Ġie f’daru,
  u niesu ma laqgħuhx.
  Imma lil dawk li laqgħuh
  tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, 
  dawk li jemmnu f’ismu,
  li twieldu mhux bid-demm,
  anqas mill-ġibda tal-ġisem,
  u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla.

  U l-Verb sar bniedem u għammar fostna,
  u aħna rajna l-glorja tiegħu, 
  il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni,
  mimli bil-grazzja u l-verità.
  Ġwanni ta xhieda fuqu
  meta għajjat u qal:
  “Dan hu li għalih għedtilkom, 
  ‘Jiġi warajja, imma hu aqwa minni, 
  għax kien minn qabli.’ “
  Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna,
  grazzja fuq grazzja.

  Alla ta l-Liġi permezz ta’ Mosè
  imma l-grazzja u l-verità 
  seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu.
  Lil Alla għadu ħadd ma rah;
  imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla,
  li hu fi ħdan il-Missier.