• Festa tal-Knisja: Solennita’ tan-Nativita’ tal-Mulej, (Il-Milied), Quddiesa ta’ matul il-jum

  San Ġwann 1:1-18 

   Fil-bidu kien il-Verb,

  u l-Verb kien ma’ Alla,

  u l-Verb kien Alla.

  Hu kien fil-bidu ma’ Alla.

  Kollox bih sar,

  u xejn ma sar mingħajru; 

  kull ma sar kellu l-ħajja fih,

  u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin.

  Id-dawl jiddi fid-dlam,

  imma d-dlam ma għelbux.

  Kien hemm raġel mibgħut minn Alla,

  jismu Ġwanni.

  Dan ġie bħala xhud,

  biex jixhed għad-dawl,

  biex bih kulħadd jemmen.

  Ġwanni ma kienx id-dawl,

  imma ġie biex jixhed għad-dawl,

  dak id-dawl veru,

  li jdawwal kull bniedem, 

  huwa u ġej fid-dinja.

  Kien fid-dinja,

  u d-dinja saret bih, 

  imma d-dinja ma għarfitux.

  Ġie f’daru,

  u niesu ma laqgħuhx.

  Imma lil dawk li laqgħuh

  tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla, 

  dawk li jemmnu f’ismu,

  li twieldu mhux bid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem,
  u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla.

  U l-Verb sar bniedem u għammar fostna,

  u aħna rajna l-glorja tiegħu, 

  il-glorja li għandu mill-Missier bħala Ibnu l-waħdieni,

  mimli bil-grazzja u l-verità.

  Ġwanni ta xhieda fuqu

  meta għajjat u qal:

  “Dan hu li għalih għedtilkom, 

  ‘Jiġi warajja, imma hu aqwa minni, 

  għax kien minn qabli.’ “

  Għax mill-milja tiegħu aħna lkoll ħadna,

  grazzja fuq grazzja.

  Alla ta l-Liġi permezz ta’ Mosè

  imma l-grazzja u l-verità 

  seħħu permezz ta’ Ġesù Kristu.

  Lil Alla għadu ħadd ma rah;

  imma għarrafhulna l-Iben il-waħdieni ta’ Alla,

  li hu fi ħdan il-Missier.