• San Luqa 8:19-21 

    F’dak iż-żmien, ġew għal Ġesù ommu u ħutu, iżda ma setgħux jersqu lejh minħabba l-folla.

    Xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek qegħdin hawn barra u jridu jarawk”.Iżda hu weġibhom: “Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid Hu”.