• San Ġwann 14:27-31A
  Ġesu qal lid-dixxipli:

  Jiena nħallilkom is-sliem;
  nagħtikom is-sliem tiegħi;
  ma nagħtihulkomx kif tagħtih id-dinja.
  Tħallux qalbkom titħawwad u anqas titbeżża’.
  Smajtu x’għedtilkom: Jiena sejjer u nerġa’ niġi għandkom.
  Kieku kontu tħobbuni, kontu tifirħu li sejjer għand il-Missier,
  għax il-Missier hu akbar minni. 
  U għedtilkom dan minn issa qabel ma jseħħ, biex meta jseħħ temmnu. 
  M’iniex se nkellimkom iżjed fit-tul, għax il-Prinċep tad-dinja ġej.
  Kontra tiegħi xejn ma jista’ jagħmel; 
  iżda ħalli d-dinja tagħraf li jiena nħobb lill-Missier
  u li nagħmel kif ordnali l-Missier.
  Qaddis tal-jum: San Kletu