• Qari tal-jum
  • L-Ewwel Qari: Sir 4, 12-22
    Salm: 118 (119), 165.168.171.172.174.175

    L-Evanġelju: Mk 9, 38-40

     

  • F’dak iż-żmien, Ġwanni qal lil Ġesù: Mgħallem, wieħed raġel, li s-soltu ma jkunx magħna, rajnieh ikeċċi x-xjaten f’ismek u ridna nżommuh, għax hu mhuwiex wieħed minn tagħna”.

    Imma Ġesù qal: “La żżommuhx, le, għax ma hemm ħadd li se jagħmel miraklu f’ismi u mbagħad malajr se jkollu ħila jgħid kontra tiegħi. Għax min mhuwiex kontra tagħna, huwa magħna”.