Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġen 17:1,9-10,15-22
Salm:
127 (128):1-2,3,4-5

L-Evanġelju: Mt 8:1-4

Kif Ġesù niżel minn fuq il-muntanja, folol kbar marru warajh. U resaq fuqu wieħed lebbruż, inxteħet quddiemu u qallu: “Mulej, jekk trid, tista’ tfejjaqni”. Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: “Irrid; kun imfejjaq!”. U minnufih ġismu ndaf mil-lebbra. U qallu Ġesù: “Qis li ma tgħid lil ħadd; iżda mur uri ruħek lill-qassis u agħmel l-offerta li ordna Mosè, biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt”.

Qaddisin tal-jum: L-ewwel Martri tal-Knisja ta’ Ruma