• Qari tal-jum
  • L-Ewwel Qari: Bar 1, 15-22
    Salm: 78 (79), 1-2.3-5.8.9

    L-Evanġelju: Lq 10, 13-16

  • F’dak iż-żmien, Ġesù qal: Ħażin għalik, Korożajn! Ħażin għalik, Betsajda! Għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f’Tir u Sidon, kieku ilhom li nidmu u libsu l-ixkejjer u qagħdu fuq ir-rmied. Imma l-ġudizzju għad ikun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom.

    U int, Kafarnahum, taħseb li se togħla sas-sema? Sa ġol-qiegħ għad tinxteħet! Min jisma’ lilkom ikun jisma’ lili, u min iwarrab lilkom ikun iwarrab lili; imma min iwarrab lili jkun iwarrab lil dak li bagħatni”.

    Qaddis tal-jum: San Franġisk ta’ Assisi, Djaknu