• San Luqa 11:1-4

  Darba kien qiegħed xi mkien jitlob. Kif spiċċa mit-talb, wieħed mid-dixxipli tiegħu qallu: “Mulej, għallimna nitolbu, bħalma Ġwanni wkoll għallem lid-dixxipli tiegħu.” U qalilhom: “Meta titolbu, għidu,

               ‘Missier, jitqaddes ismek,

               tiġi Saltnatek.

               Ħobżna ta’ kuljum agħtina kuljum.

               U aħfrilna dnubietna,

               għax aħna wkoll naħfru lil kull min

               hu ħati għalina,

               u la ddaħħalniex fit-tiġrib.’ “

  Qaddis tal-jum: Beatu Franġisku Xavier Seelos, Santa Marija Faustina Kowalska, Verġni,  San Plaċidu, Martri