• San Ġwann 16:23B-28
  Ġesù qal lid-dixxipli:
  Tassew tassew ngħidilkom,
  kull ma titolbu lil Missieri f’ismi jagħtihulkom.
  Sa issa ma tlabtu xejn f’ismi.
  Itolbu u taqilgħu, biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ.
  “Dan għedthulkom bit-tixbihat.
  Għad tasal siegħa meta ma nkellimkomx aktar bit-tixbihat,
  imma bil-miftuħ inħabbrilkom dwar il-Missier.
  Dakinhar intom titolbu f’ismi,
  u ma ngħidilkomx li jien nitlob lill-Missier għalikom,
  għax il-Missier stess iħobbkom,
  billi intom ħabbejtu lili u emmintu li jiena ġejt mingħand Alla.
  Ħriġt mingħand il-Missier u ġejt fid-dinja.
  Se nerġa’ nħalli d-dinja u mmur għand il-Missier.”
  Qaddis tal-jum: Santa Roża Venerini