• Qari tal-jum
  • L-Ewwel Qari: Iż 58, 1-9a
    Salm: 50 (51), 3-4.5-6a.18-19

    L-Evanġelju: Mt 9, 14-15

     

  • F’dak iż-żmien, resqu lejn Ġesù id-dixxipli ta’ Ġwanni u qalulu: “Għaliex aħna u l-Fariżej insumu, u d-dixxipli tiegħek ma jsumux?”.

    Qalilhom Ġesù: “Huwa l-mistednin tal-għarus se jsewdu qalbhom sakemm l-għarus ikun għadu magħhom? Imma jasal il-jum meta l-għarus jeħduhulhom minn magħhom, u mbagħad isumu”.