• L-Anniversarju tad-Dedikazzjoni tal-Katidral ta’ Malta – Festa

    San Luqa 19: 1-10 

    F’dak iż-żmien: Ġesù daħal Ġeriko u kien għaddej mit-triqat tagħha. Mela jkun hemm raġel, jismu Żakkew; dan kien wieħed mill-kapijiet tal-pubblikani, u kien għani. Kellu xewqa li jara min kien Ġesù, imma ma setax minħabba fil-folla, billi kien raġel qasir. Għalhekk mar jiġri ’l quddiem u tela’ ma’ tina selvaġġa, għax minn dik in-naħa kien sa jgħaddi.

    Ġesù, kif wasal hemm, ħares ’il fuq u qallu: “Żakkew, isa, inżel minn hemm, għax illum jeħtieġli niġi għandek.” Dak niżel bla telf ta’ żmien, u kollu ferħan laqgħu għandu. In-nies, meta rawh, ilkoll bdew igemgmu bejniethom u jgħidu li għand wieħed midneb daħal jistrieħ. Imma, Żakkew, wieqaf, qal lill-Mulej: “Ara, Mulej, nofs ġidi sa nagħtih lill-foqra, u jekk jien sraqt xi ħaġa ’l xi ħadd b’rapporti foloz, irroddhielu għal erba’ darbiet iżjed.”

    Qallu Ġesù: “Illum ’il din id-dar ġietha s-salvazzjoni, għax hu wkoll bin Abraham. Għax Bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva l-mitluf.”