Beacon Media Group

Beacon Media Group Ltd hi l-media service provider tal-Knisja, li tmexxi l-istazzjon tar-radju 103 Malta’s Heart u n-newsportal Newsbook.com.mt. Il-kumpanija tipprovdi wkoll diversi servizzi awdjoviżivi u diġitali permezz tal-Media Centre.

Beacon Media Group Ltd bdiet topera fl-2017 wara li ġew amalgamati l-Media Centre Ltd (oriġinarjament imwaqqaf fl-1980) u l-RTK Ltd (oriġinarjament imwaqqaf fl-1992).

L-uffiċċji tal-kumpanija, li jinkludu l-istudios state-of-the-art, jinsabu l-Blata l-Bajda.

Bord tad-Diretturi: 

Chairman: Dr Franco Curmi
Membri: Dr Karl Galea, Steve Mallia, Nadia Pace, Michael Pace Ross, Kevin Papagiorcopulo u Mons. Eddie Zammit
Segretarju: Vakanti

Bord Editorjali: 

Chairman: Rev. Dr Joe Borg
Membri: Francesca Balzan u Prof. Mary Anne Lauri

Bord ta’ Tmexxija:

Kap Eżekuttiv: Anton Attard 
Deputat Kap Eżekuttiv: Petra Borg Urso
Registered Editor: Rev. Dr Joe Borg
Head Technical Services: Rev. Fr Stefan Bonanno
Channel Manager: Arthur Caruana
News Manager: Charmaine Attard
Digital Transformation Manager: Maria Callus

Beacon Media Group Ltd
New media Centre
Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda 
ĦMR1640

Telefon Ġenerali: 2569 9100
Kamra tal-aħbarijiet: 2569 9214/5/8
103 Malta’s Heart: 2569 9230
Tim tekniku: 2569 9244
Reklamar: 2569 9220