Beacon Media Group

Beacon Media Group Ltd hi l-media service provider tal-Knisja, li tmexxi l-istazzjon tar-radju 103 Malta’s Heart u n-newsportal Newsbook.com.mt. Il-kumpanija tipprovdi wkoll diversi servizzi awdjoviżivi u diġitali permezz tal-Media Centre.

Beacon Media Group Ltd bdiet topera fl-2017 wara li ġew amalgamati l-Media Centre Ltd (oriġinarjament imwaqqaf fl-1980) u l-RTK Ltd (oriġinarjament imwaqqaf fl-1992).

L-uffiċċji tal-kumpanija, li jinkludu l-istudios state-of-the-art, jinsabu l-Blata l-Bajda.

Bord tad-Diretturi: 

Chairman: Dr Franco Curmi
Membri: Dun Eddie Zammit, Steve Mallia, Michael Pace Ross u Kevin Papagiorcopulo

Bord ta’ Tmexxija:

Kap Eżekuttiv: David Zammit
Registered Editor: Kevin Papagiorcopulo
Operations Manager: Dun Stefan Bonanno
News Manager: Charmaine Attard
Sales Manager: Marouska Buttigieg
Digital Transformation Manager: Maria Callus


Beacon Media Group Ltd
New Media Centre
Triq Nazzjonali, il-Blata l-Bajda 
ĦMR1640

Telefown Ġenerali: 25699100
Kamra tal-Aħbarijiet: 25699214/5/8
103 Malta’s Heart: 25699230
Tim tekniku: 25699244
Reklamar: 25699220