Media Centre

 • Media Centre Limited hi kumpanija privata mwaqqfa fil-31 t’Awwissu 2007. Bdiet il-ħidma tagħha nhar l-1 t’Ottubru 2007.  Oriġinarjament, il-parti l-kbira tal-ħidma tal-Media Centre kienet relatata mal-istampar u l-pubblikazzjonijiet ta’ kotba. Madankollu, permezz tar-rinovazzjoni li saret dan l-aħħar, illum il-Media Centre hi kumpanija li tipproduċi xogħolijiet diġitali u awdjovisivi. Barra l-print design, il-kumpanija tiffoka fuq media diġitali, li jinkludi; iffilmjar b’kameras professjonali, muntaġġ awdjoviżiv, disinn u żvilupp ta’ websites, kif ukoll produzzjonijiet u xandiriet ta’ avvenimenti live. It-tim tal-kumpanija, magħmul minn persuni versatili b’valuri qawwija, jilqa’ mhux biss sfidi ġodda f’dak li hu design kreattiv, iżda ukoll sfidi fil-qasam ta’ produzzjonijiet awdjoviżivi b’għanijiet  edukattivi.
   
  Il-kumpanija;

  • Tiżviluppa b’mod kreattiv kwalunkwe kunċett fil-qasam ta’ design, film, print, web design u application development.
  • Tipproduċi b’mod professjonali media diġitali għall-użu edukattiv, partikolarment għal fuq it-televiżjoni, web u għall-użu fi klassijiet tal-iskola.
  • Tippromovi valuri Nsara permezz tal-media u tal-istess produzzjonijiet tagħha.
  • Toffri opportunitajiet ta’ parteċipazzjoni għall-atturi żġħażagħ, b’mod speċjali sabiex jidhru fuq it-televiżjoni. Dawn l-opportunitajiet jservu wkoll bħala esperjenza ta’ tagħlim.
  • Torganizza in-house workshops dwar produzzjonjiiet televiżivi, bi l-għan li jitjiebu ħiliet tekniki u kif ukoll artistiċi.

  Toffri esperjenza fuq il-post tax-xogħol lill-istudenti tas-suġġett ‘Media Education’ li qed ikun  introdott fl-iskejjel tal-Knisja u dawk Privati. 

  Chairman Eżekuttiv
  Fr Stefan Bonanno
   
  Bord tad-Diretturi
  Fr Stefan Bonanno (Chairman),
  Fr Rene’ Camilleri (Segretarjat għall-Katekeżi)
  Not. Joe Tabone (Nutar tal-Kumpanija)
  Dr Robert Tufigno (Avukat tal-Kumpanija)
  Mr. Miguel Borg (Konsulent Finanzjarju)
   
  Segretarja tal-Kumpanija
  Dr Jeanette Carabott

 • Indirizz
  Media Centre Limited, Media Centre Complex, Triq Nazzjonali, Blata l-Bajda. ĦMR1640
   
  Telefon
  2569 9100

 • Paġna tal-Facebook

  Media Centre Malta

  Sit Elettroniku

  www.mediacentre.com.mt