STQARRIJIET GĦALL-ISTAMPA 2009


L-Arċisqof fi żmien il-Milied u l-Ewwel tas-Sena – 24/12/09

Publikazzjonijiet tal-Kummisjoni Interdjoċesana Ambjent – 22/12/09

Kampanja Familji Fil-Bżonn – 18/12/09

Inawgurazzjoni u tberik tal-Istatwa ta’ San Ġorg – 17/12/09

Ir-rapport finanzjarju u pastorali tal-Arċidjoċesi għas-sena 2008 – 4/12/09

Ittra Pastorali mill-Isqfijiet għall-Avvent 2009 – 28/11/09

Tħejjijiet għaż-żjara tal-Papa f’Malta – 27/11/09

Stqarrija tal-Provinċja Dumnikana Maltija – 26/11/09

EPHPHATHA! Il-persuni nieqsa mis-smigħ fil-ħajja tal-knisja – 25/11/09

Ħames Seminaristi ser jingħataw il-ministeru tal-akkolitat – 25/11/09

Ċelebrazzjoni Djoċesana ta’ Kristu Re 2009 – 20/11/09

Il-kulleġġ tal-Kappillani dwar id-dokument tal-festi – 19/11/09

Konferenza mill-moviment ta’ Kana dwar id-divorzju fl-Irlanda – 18/11/09

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent: MEPA – Responsabilita u Trasparenza – 17/11/09

Konferma li l-Papa Benedittu XVI se jżur Malta – 14/11/09

Kungress Kateketiku Nazzjonali 2009 – 11/11/09

Seminar mill-moviment ta’ Kana: Il-Qorti tal-Familja – 10/11/09

Kampanja ta’ gbir mir-radju RTK b’risq dawk li huma fil-bżonn – 10/11/09

Diskors tal-Arċisqof f’ Jum it-Tifkira 2009 – 8/11/09

DISCERN – Gaudium et Spes Lecture – 6/11/09

Sitt seminaristi u reliġjuz mill-ordni Agostinjana ordnati Djakni – 29/10/09

Stqarrija għall-Istampa dwar l-istamperija tal-MediaCentre – 26/10/09

Messaġġ dwar il-logħob ta’ l-azzard mill isqfijiet Maltin – 24/10/09

Melita Sacra II – 22/10/09

Kjarifikazzjonijiet dwar ir-rapport fuq il-festi – 21/10/09

Forum dwar il-faqar – 16/10/09

Il-kundizzjoni tas-saħħa ta’ Monsinjur Arċisqof – 12/10/09

L-Arċisqof Indispost – 10/10/09

Konferenza Nazzjonali fuq iz-zwieġ u il-familja – 10/10/09

L-Arċisqof jiltaqa’ ma voluntiera zgħazagħ – 7/10/09

Assemblea Diocesana – 7/10/09

Jum It-Tagħlim Nisrani – 6/10/09

Konferenza ta’ l-ahbarijiet dwar il-festi – 4/10/09

Konferenza Internazzjonali dwar iz-zwieġ u l-familja – 2/10/09

Konferenza Ewropea tal-Kumissjonijiet tal-Ġustizzja u Paċi – 01/10/09

Seba’ seminaristi godda u website gdida ghas-Seminarju tal-Arcisqof – 25/09/2009

DISCERN Lecture 2009 – 24/09/2009

Archbishop’s speech during Pontifical Mass on Independence Day – 21/09/2009

Ippublikat il-prospectus tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali – 160 student jiggradwaw f’Novembru – 15/09/2009

POSSIBILITA’ LI L-PAPA BENEDITTU XVI IZUR MALTA F’APRIL – 12/09/2009

“L-ebda ġid mid-divorzju” – ProgettImpenn – 27/08/2009

“PAJJIŻNA JKUN LEADER FIL-VALURI ETIĊI” – Stqarrija tal-Arċisqof dwar l-immigranti – 24/08/2009

Ir-Rapport tal-ProgettImpenn ‘For Worse Not For Better’ ipprezentat lill-Arcisqof Pawlu Cremona – 17/08/2009

L-Arċisqof jilqa l-parteċipanti ta’ Lifecycle – 3/08/09

Komunikat għall-Istampa mill-Kummisjoni Emigranti – 31/07/09

Il-KDZ  f’laqgħa ta’ kortesija lill-President ta’ Malta- 29/07/09

Il-Kummisjoni Interdjoċesana Ambjent dwar ir-riforma fil-MEPA -27/07/09

Konferenza Stampa: Id-Dar tal-Providenza- 24/07/09

L-40 anniversarju mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tal-Arċisqof  Pawlu Cremona OP u l-Isqof George Frendo OP- 20/07/09

Konferenza Stampa: ProġettImpenn – 15/07/09

L-Arċisqof lura mill-Art Imqaddsa- 10/07/09

L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa – 10/7/09

L-Arċisqof jiltaqa ma haddiema Missjunarji Maltin – 8/7/09

L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa f’Pellegrinaġ ma zgħazagħ Maltin ( It-Tieni Jum) – 8/7/09

L-Arċisqof fl-Art Imqaddsa f’Pellegrinaġ ma zgħazagħ Maltin – 7/7/09

Assemblea Ewropea tal-Jesus Caritas f’Malta – 6/7/09

Regoli Temporanji dwar it-Tqarbin – 3/7/09